Wüstenrot stavebná sporiteľňa v júli minulého roku oznámila, že už nebude ďalej uzatvárať nové zmluvy stavebného sporenia. To sa premietlo do hospodárskych výsledkov a stavebná sporiteľňa za rok 2021 vykázala stratu pred zdanením vo výške 750-tisíc eur.


„Dlho pripravované zastavenie novej produkcie presne podľa predpokladov znížilo príjmy Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Pritom potrebné náklady spojené so servisom pre existujúcich klientov ostali. Finančné výsledky sporiteľne za rok 2021 tak predstavujú investíciu do transformácie nášho obchodného modelu,“ vraví predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku Marian Hrotka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: