Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa na Slovensku dotýka takmer 2,78 milióna žien a dievčat. Podľa aktuálnych výsledkov ženy tvoria 51,1 percenta z populácie krajiny. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Prevaha žien sa prejavuje najvýraznejšie v Bratislavskom kraji, kde ženy tvoria 51,9 percenta obyvateľov. Naopak, najvyrovnanejšie počty mužov a žien boli v Prešovskom kraji (50,5 % podiel z obyvateľstva).


Slovenky sú najčastejšie ženy s maturitným stredoškolským vzdelaním (31 % žien) a vysokoškolské vzdelanie má pätina ženskej populácie. Svoje prvé dieťa rodia v priemere vo veku 28 rokov. Do manželstva vstupujú slobodné ženy v súčasnosti približne vo veku viac ako 31 rokov, počas tridsať rokov došlo k posunu veku neviest o desať rokov.

Priemerný vek žien je 42 rokov a 11 mesiacov. Takmer dve tretiny (64 %) príslušníčok nežného pohlavia na Slovenku predstavujú ženy v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Najväčšiu skupinu tvoria ženy vo veku od 40 do 44 rokov, je ich takmer 217-tisíc.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: