Mesto Žilina po rokoch zrevitalizuje vnútroblok v lokalite ulíc Slovanská a Tulská na sídlisku Vlčince. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke. Hlavným cieľom revitalizácie je podľa mesta zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.


Obnovy sa dočkajú športové asfaltové plochy, vzniknú nové chodníky, vytvoria sa herné prvky i mobiliár pre deti a mládež. Obnoví a doplní sa drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly. Samospráva vytvorí nové herné kopce, vysadí stromy, kry a trvalkové záhony.

Veľká časť existujúcich trávnikov sa rekultivuje. Na vyšliapaných miestach a okolo nových herných plôch i prvkov mobiliáru trávnik doplnia plastové rohožky, čím vznikne bezpečnostný povrch takzvaná dopadová plocha. Priestor s hernými prvkami sa sústreďuje v strede vnútrobloku okolo obnovovaných ihrísk.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: