Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) sa blíži dátum splatnosti nového poisteného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za január je potrebné uhradiť do štvrtku 8. februára tohto roka. Upozornila na to Sociálna poisťovňa, ktorá zároveň odporúča upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný i špecifický symbol.

Zmena výšky poistného sa týka viac ako 187-tisíc živnostníkov. Minimálne poistné pre podnikateľa predstavuje od začiatku roka sumu 216,13 eura mesačne a maximálne poistné je vo výške 3 025,93 eura mesačne. Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od januára vo výške 229,17 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: