Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od januára tohto roka.

Nové minimálne poistné s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 216,13 eura mesačne. Živnostníci s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť maximálne poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne. Obe skupiny odvádzateľov poistného sú povinné uhradiť odvody v novej výške do 8. februára.

Živnostníci dostanú spolu 187 529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela takmer 155-tisíc oznámení a do e-schránok smeruje ďalších takmer 33-tisíc.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: