Živnostníkom sa na začiatku budúceho roka už tradične zvyšujú minimálne odvody. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne platí zhruba 80 percent z nich. Už na jar tohto roka bolo jasné, ako sa zmení ich pravidelná mesačná platba. Percentuálne sadzby odvodov sú totiž stále rovnaké, mení sa len vymeriavací základ, z ktorého sa potom počítajú. Jeho výšku ovplyvňuje priemerná mzda. Zdravotné odvody nakoniec budú o niečo vyššie, ako sa čakalo. Vládny kabinet totiž medzi konsolidačné opatrenia zaradil aj zvyšovanie zdravotných odvodov.

Kým doteraz živnostníci platili za zdravotné poistenie 14 percent z vymeriavacieho základu, od januára budúceho roka táto sadzba stúpne na 15 percent. Podnikateľ so zdravotným postihnutím bude platiť 7,5 percenta. Doteraz to bolo sedem percent. Rovnaké zvýšenie pocítia aj samoplatcovia.

Okrem malých podnikateľov si za odvody priplatia aj zamestnávatelia. Tí budú za jedného zamestnanca odvádzať na zdravotné poistenie 11 percent namiesto doterajších desiatich. Zvýši sa aj polovičná sadzba za pracovníka so zdravotným postihnutím. Za toho sa bude odvádzať 5,5 percenta. Sadzba sa pri platbe za odvody vo firmách počíta z hrubej mzdy pracovníka, ale tieto peniaze sa nestrhávajú z platu. Firmy ich musia platiť z vlastných zdrojov.

Do verejného zdravotného poistenia by malo vďaka týmto zmenám pritiecť v budúcom roku dodatočných 357 miliónov eur. Sadzby sa navyše zrejme zmenia už natrvalo.

Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne

O nových sumách za poistné rozhoduje vždy priemerná mzda spred dvoch rokov, ktorá podľa Štatistického úradu SR dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Automaticky tak spolu s ňou od budúceho roka vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50 eura na 652 eur mesačne. Z tejto sumy sa potom podľa percentuálnej sadzby platia najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne ako aj do Sociálnej poisťovne. V tomto roku posielajú živnostníci do zdravotnej a Sociálnej poisťovne minimálne 285,49 eura.

Kým pred zavedením konsolidačných opatrení mali živnostníci od januára platiť 307,41 eura, po novom budú odvádzať dokopy 313,93 eura mesačne. Ide o sumu za zdravotné aj sociálne poistenie. Každý, kto doteraz platil minimálne odvody, bude musieť prvý raz zaplatiť poistné v novej výške najneskôr do 8. februára budúceho roka. Sociálna poisťovňa o tom živnostníkov tradične informuje v januári listom alebo do e-schránky. Zdravotné poisťovne informujú po ročnom zúčtovaní. Kvôli zmene budú musieť informáciu o novej výške odvodov zaslať živnostníkom ešte raz.

Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne
Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne platí zhruba 80 percent živnostníkov (Foto: Úrad vlády SR)

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne bude pre živnostníka na úrovni 15 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 84,77 eura na 97,80 eura mesačne. Bez zvýšenia odvodov by od januára živnostníci platili 91,28 eura mesačne. Tí so zdravotným postihnutím nebudú platiť 42,39 eura, ale 48,90 eura mesačne. Bez konsolidačných opatrení pri poistení by platili približne o tri eurá menej.

Minimálne odvody od 1. januára 2024

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1397,80 (48,90)313,93
Zvýšia sa o:15,4113,03 (6,515)28,44
Výpočet: Finsider (najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne)

Sociálne odvody sa nemenia

Pri sociálnom poistení k takejto zásadnej zmene neprichádza. Živnostník platí sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne. Živnostníci, ktorí majú sporenie v druhom dôchodkovom pilieri, si od januára budú menej sporiť. Príspevok do druhého piliera sa trvale zníži zo súčasných 5,5 percenta na štyri percentá. Tiež ide o súčasť šetriacich opatrení vlády.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne od januára aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je najvyššia suma, z ktorej sa vypočíta mesačné poistné. Od januára stúpne zo súčasných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí.

Živnostníkom sa môže stať, že minimálne zdravotné odvody budú platiť len na začiatku svojho podnikania. Akonáhle prvýkrát priznajú svoje príjmy, zdravotná a Sociálna poisťovňa im na základe toho vypočítajú odvody podľa skutočných zárobkov. Pri sociálnych odvodoch sa môžu odvody meniť v júli či októbri. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov spravidla prebieha na jeseň. Keď živnostník zarobil v danom roku viac, ale platil len minimálne odvody, poisťovňa mu s ročným oneskorením pošle nedoplatok. Podľa jeho príjmu mu potom nastaví nové mesačné platby.