Živnostníkom, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za vlaňajšok do konca júna tohto roka, sa môžu od októbra meniť odvody. Tieto informácie im bude automaticky posielať Sociálna poisťovňa.


V informácii z poisťovne sa živnostníci dozvedia, či im od 1. októbra tohto roka vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň bude v liste informácia o vymeriavacom základe a výške odvodov, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch platiť. Spolu ide o 74 600 živnostníkov.

Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým živnostníkom, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného. Takých je 53 147. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 18 267 živnostníkov. Naopak, povinné sociálne poistenie k 30. septembru tohto roka zanikne 3 186 živnostníkom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: