Niektorí živnostníci musia od júla počítať s tým, že sa im zmenia sociálne odvody. Týka sa to podnikateľov, ktorí priznali svoje minuloročné zárobky v riadnom termíne, ktorý bol už tradične nastavený na koniec marca tohto roka. Ich novú výšku si môžu vypočítať aj na kalkulačke, ktorú na svojej webovej stránke ponúka Sociálna poisťovňa. Podľa nej živnostníci zistia, či im vznikne povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.


Do kalkulačky živnostník najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Kalkulačka po kliknutí na tlačidlo Vypočítaj oznámi, či od júla vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo poistenie zaniklo.

V prípade, že je živnostník povinný platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že živnostník pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vyráta poistné na sociálne poistenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: