Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného. Od januára tohto roka sa totiž menil minimálny a maximálny vymeriavací základ. Upozornilo na to tlačové oddelenie Sociálnej poisťovne.

Nové minimálne sociálne odovdy pre živnostníkov a iné SZČO stúplo z pôvodných 180,99 eura na úrovneň 187,78 eura mesačne. Živnostníci a SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť najviac 2 629,12 eura mesačne. Vlani to bolo 2 533,98 eura.

Odvody v novej výške musia za január zaplatiť najneskôr do 8. februára 2022. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke. Nová výška odvodov sa týka 173 867 živnostníkov či SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Oznámenia o novej výške odvodov Sociálna poisťovňa zasiela poštou alebo elektronicky do e-schránky. Oznámenie dostanú aj podnikatelia s pozastaveným výkonom činnosti, aby po jeho ukončení vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: