Živnostníci musia v najbližších dňoch zaplatiť sociálne a zdravotné odvody v novej výške. V januári sa tradične menia najnižšie možné odvody, ktoré platí väčšina podnikateľov. Zároveň sa mnohým živnostníkom zmení aj výška zdravotných odvodov, ktoré im poisťovňa vypočítala z ich reálneho príjmu. Či už živnostník platí minimálnu sumu, alebo poistné podľa zárobkov, zdravotné odvody budú o niečo vyššie, než sa očakávalo. Súčasná vláda totiž zvýšila sadzbu pri zdravotnom poistení. Pri sociálnom poistení sa sadzba nemenila, no jeho minimálna výška od januára stúpla.

Keďže poistné sa platí mesiac dozadu, odvody v novej sume treba zaplatiť do 8. februára tohto roka. Minimálne odvody v roku 2024 do Sociálnej poisťovne stúpli z pôvodných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne. Toto poistné sa môže meniť dvakrát ročne. Raz po podaní daňového priznania a druhýkrát na začiatku roka, kedy sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa platí aj najnižšie poistné. Odvody môže od júla či októbra daného roka platiť živnostník podľa svojho vymeriavacieho základu, ak je vyšší ako ten minimálny. Vypočíta ho poisťovňa podľa priznaných zárobkov.

Sadza zdravotného poistenia pre živnostníkov od januára stúpla zo 14 na 15 percent. Tí, ktorí platia len minimálne odvody, budú namiesto 84,77 eura mesačne posielať do zdravotnej poisťovne 97,80 eura. Živnostníci so zdravotným postihnutím nebudú platiť 42,39 eura, ale 48,90 eura mesačne. Zdravotné odvody sa menia vždy len raz ročne. Živnostníci ho platia buď v minimálnej výške, alebo podľa svojich reálnych zárobkov. Opäť platí, že viac ako je stanovené minimum odvádzajú vtedy, ak je ich vlastný vymeriavací základ vyšší ako ten minimálny. Jeho výšku zisťuje zdravotná poisťovňa z daňového priznania.

Sociálna poisťovňa už živnostníkov o zmene minimálnych odvodov informovala v druhej polovici januára. Spolu posielala 187 529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky. Poštou Sociálna poisťovňa odosielala takmer 155-tisíc oznámení a do e-schránok smerovalo ďalších takmer 33-tisíc. Zdravotné poisťovne o novej výške odvodov informujú zvyčajne na jeseň v ročnom zúčtovaní. Keďže sa na poslednú chvíľu zmenila percentuálna výška poistného, zdravotné poisťovne budú živnostníkom zasielať informáciu o novej výške odvodov ešte raz.

Ako sa počítajú minimálne odvody v roku 2024

Najnižšie poistné sa odvíja vždy od priemernej mzdy spred dvoch rokov. Minimálne odvody v roku 2024 sa preto počítajú podľa priemernej mzdy z roku 2022, ktorá podľa Štatistického úradu SR dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Keďže minimálny vymeriavací základ predstavuje polovicu priemernej mzdy, zvýši sa z minuloročných 605,50 eura na 652 eur. Z tejto sumy sa potom vypočítajú minimálne odvody na zdravotné aj sociálne poistenie.

Na sociálne poistenie platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 15 percent z vymeriavacieho základu.

Minimálne odvody v roku 2024
Minimálne odvody v roku 2024 stúpnu viac, ako sa predpokladalo (Ilustračné foto: Freepik/minimálne odvody v roku 2024)

Kým v vlani živnostníci posielali do zdravotnej a Sociálne poisťovne spolu minimálne 285,49 eura, po novom budú platiť najmenej 313,93 eura mesačne.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpol aj ten maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je najvyššia suma, z ktorej sa vypočíta mesačné poistné. Od januára stúpol z pôvodných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí.

Minimálne odvody v roku 2024

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1397,80 (48,90)313,93
Zvýšia sa o:15,4113,03 (6,515)28,44
Výpočet: Finsider (minimálne odvody v roku 2024)

Ako sa počítajú odvody z reálneho príjmu

Živnostníci nemusia platiť minimálne odvody navždy. Akonáhle prvýkrát priznajú svoje príjmy, zdravotná a Sociálna poisťovňa im na základe toho vypočíta odvody podľa skutočných zárobkov. Pri sociálnych odvodoch sa môžu odvody meniť v júli, ak živnostník podal priznanie v riadnom termíne. Pri odklade daňového priznania o tri až šesť mesiacov sa odvody menia v októbri. Niekto vtedy začne platiť odvody prvýkrát, iný bude platiť rovnako, ďalším sa výška zmení alebo im táto povinnosť úplne zanikne.

To, či živnostník bude musieť platiť odvody a v akej budú výške, závisí od vymeriavacieho základu podľa zárobku. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených odvodov. Ich súčet sa vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov, počas ktorých bola živnosť otvorená. Z tohto výpočtu vzíde vlastný vymeriavací základ živnostníka podľa príjmu.

Prepočet odvodov robia aj zdravotné poisťovne v takzvanom ročnom zúčtovaní. To spravidla prebieha na jeseň. Keď živnostník zarobil v danom roku viac, ale platil len minimálne odvody, poisťovňa mu s ročným oneskorením pošle nedoplatok. Podľa jeho príjmu mu potom nastaví nové mesačné platby. Zdravotné odvody živnostníka podľa príjmu sa potom počítajú rovnako ako pri sociálnom poistení.

Pri výpočte odvodov tiež vždy platí, že ak zdravotná a Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť vždy odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch strop nie je stanovený.

Výška sociálnych odvodov sa tak môže meniť po podaní daňového priznania a následne vždy v januári. Zdravotné odvody sa menia vždy len v januári a živnostník platí buď minimálne poistné, alebo také, ktoré mu podľa zárobku vypočítala poisťovňa.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: