Spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko sa podarilo v roku 2022 navýšiť obrat o takmer 13 percent. Jej celkové tržby by sa tak mali dostať nad hranicu 50 miliónov eur. Pre Finsider to potvrdil predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer. Tržby presahujúce 50 miliónov eur doteraz nedosiahla žiadna firma. V roku 2021 sa k tejto téme výrazne priblížil Partners Group SK s tržbami vo výške 49,561 milióna eur. Výsledky za rok 2022 Partners Group SK ešte neoznámil.

„V počte sprostredkovaných zmlúv sme s celkovým počtom 133 656 zmlúv dosiahli nárast vo výške 11 %. Darilo sa nám nielen v ekonomicko-obchodných číslach, ale aj vo výstavbe a rozvoji našich štruktúr spolupracovníkov. V minulom roku sme povýšili rekordných 12 nových riaditeľov,“ tvrdí J. Vonkomer.

Podľa údajov Národnej banky Slovensko mala spoločnosť OVB na začiatku tohto roku 3 294 podriadených agentov, čo je najviac zo všetkých spoločností na trhu. Počet sprostredkovateľov jej medziročne narástol o 189.

Rok ponúknutých šancí

Riaditeľka odboru martketingu a CRM v OVB Marta Kľocová vraví, že „rok 2022 bol v OVB rokom dokonale využitých trhových príležitostí.“ Firme podľa nej pomohli priaznivé sadzby hypoték v prvej polovici roku ako aj apetít klientov po dlhších fixáciách.

Podľa M. Kľocovej sa v roku 2022 naďalej darilo rizikovému životnému poisteniu, neživotnému poisteniu, investovaniu aj dôchodkom. „Ekosystém nástrojovej vybavenosti siete sme v roku 2022 rozšírili o CRM kampaňové inovácie a business intelligence nástroj na denný monitoring aktivít pri práci s klientmi a spolupracovníkmi. Minulý rok sme do skvalitnenia práce s našimi klientmi investovali aj prostredníctvom rozšírenia služieb Servisného centra, ktoré tvorí tím fyzických operátorov a digitálna asistentka na AI technológii,“ hovorí M. Kľocová.

J. Vonkomer vraví, že „sprostredkovateľský trh v roku 2022 sa dá charakterizovať ako trh ponúknutých šancí, ktoré bolo možné využiť.“ Silným stimulom pre sprostredkovateľov boli rastúce sadzby úverov. Mnohí ľudia sa v prvej polovici roka snažili získať hypotéku a tí, čo ju už splácajú, sa snažili zaistiť si nízky úrok na dlhšie obdobie. „Refixácia úverov ešte za lepšie sadzby a na dlhšie obdobie bola motorom pre nový obchod v úverovom segmente,“ potvrdzuje J. Vonkomer.

Na iné produkty nezostávalo veľa času

Vidno to aj na štatistikách poskytnutých úverov. V roku 2021 banky zvyčajne mesačne požičiavali mesačne do 1,5 miliardy eur. Akonáhle sa koncom roku začalo hovoriť, že sadzby pôjdu nahor, zvyšoval sa aj záujem o hypotéky. Vo februári 2022 banky prvýkrát v histórii poskytli hypotéky za viac ako dve miliardy eur. V marci už objem poskytnutých hypotekárnych úverov prekonal tri miliardy. Nad dvomi miliardami sa udržal ešte v apríli až máji a potom sa objem poskytnutých hypoték postupne znižoval.

„Rýchle zmeny a prispôsobovanie sadzieb aktuálnej situácii v jednotlivých bankách pomaly na dennej báze sú obrazom toho, čo sa na trhu dialo hlavne v mesiacoch marec až máj. Bola to doslova „naháňačka“ za lepšími podmienkami pre klienta. Popri tomto ošiali často nezostával čas na servis klientov v iných segmentoch, čo sa prejavilo stagnáciou až jemným poklesom nového obchodu v segmente životného poistenia a investícií v rámci prvého polroka 2022,“ tvrdí J. Vonkomer.

Situácia sa podľa neho v druhom polroku, predovšetkým od septembra, zmenila a pod tlakom korigovaných sadzieb sa úverový obchod zabrzdil. „U nás sme v tomto období zaznamenali výrazný návrat k plnohodnotnému servisu klientov a nárast segmentov životného poistenia, investovania a dôchodkov,“ vysvetľuje J. Vonkomer. Vďaka minuloročnému vývoju si podľa neho každý finančný agent pôsobiaci v segmente úverov vlani určite polepšil.

OVB prvýkrát dosiahlo obrat nad 50 miliónov eur. Sprostredkovatelia ťažili zo záujmu o hypotéky
Predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer považuje rok 2022 za trh ponúknutých šancí, ktoré bolo možné využiť. (Foto: OVB Allfinanz Slovensko)

OVB čaká zvýšený záujem o dôchodky

Rok 2023 šéf OVB označuje za rok „pravdy.“ Po viacročnom období totiž nebudú tak citeľné trhové impulzy, ktoré by doslova priali novému obchodu, tak ako to bolo napríklad vlani pri hypotékach. Sprostredkovatelia tak budú musieť vynaložiť viac úsilia na to, aby uzatvorili nové obchody.

M. Kľocová vraví, že rok 2023 je v „v kontexte prebiehajúceho vojenského konfliktu u našich susedov, kombinácie globálnych kríz a ich ekonomických dopadov predikovaný v „čiernych scenároch“, najmä z pohľadu očakávanej recesie a vysokej inflácie, ktorá bude mať za následok ďalšie zhoršovanie finančnej situácie obyvateľstva.“

Keďže sa zmenil zákon, ktorý upravuje druhý pilier, OVB očakáva zvýšený spontánny záujem klientov v produktívnom veku zaoberať sa otázkou správneho nastavenia dôchodku. „Záujem lepšie zhodnotiť svoje úspory, ale aj reálne pociťovaný negatívny efekt inflácie na hodnotu úspor, podnecuje mnohých klientov zaujímať sa o investovanie viac ako kedykoľvek v minulosti,“ tvrdí M. Kľocová.

Sprostredkovatelia sa podľa nej budú sústreďovať aj na poistenie nehnuteľností. Vysoká miera inflácie sa totiž podpísala aj pod reálnu hodnotu nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti v poistných zmluvách výrazne podhodnotené. Sprostredkovatelia tak budú musieť u klientov nastoliť aj otázku prehodnotenia poistného krytia pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: