Kto a kedy (ne)musí platiť daň z nehnuteľnosti?

Kto a kedy (ne)musí platiť daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorá sa platí mestu alebo obci. Rozhoduje o tom miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si vždy určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možnosti podať daňové...