Ľudia, ktorí splácajú hypotéky, môžu od septembra každý mesiac uskutočniť mimoriadnu splátku bez toho, aby im banka za to naúčtovala poplatok. Takúto možnosť im dala novela zákona o úveroch na bývanie, ktorú poslanci schválili ešte v júni. Celkovo môžu dlžníci vďaka tejto zmene splatiť za rok až 30 percent z výšky úveru.

Mimoriadna splátka znižuje preplatenosť úveru. Ak ju niekto vloží, zníži sa o danú sumu priamo jeho dlh voči banke. Vďaka tomu zaplatí menej na úrokoch. Napríklad, ak niekto dlhuje 100-tisíc eur, ktoré má splácať ešte 25 rokov a jeho úrok je 4,5 percenta, v prípade, že vloží mimoriadnu splátku vo výške tisíc eur, jeho mesačná splátka klesne o 5,56 eura. To znamená, že banke celkovo zaplatí na úrokoch o 667,50 eura menej v porovnaní s tým, ak by mimoriadnu splátku neuskutočnil. Druhou možnosťou je, že sa tento človek namiesto zníženia mesačnej splátky rozhodne pre skrátenie doby splatnosti úveru. Jeho mesačná splátka sa nezmení, no hypotéku bude splácať o päť mesiacov kratšie. Vďaka tomu ušetrí na úrokoch 1 779 eur.

Ešte nedávno, keď banky núkali hypotéky za menej ako jedno percento, bola úspora, ktorú bolo možné dosiahnuť vďaka mimoriadnej splátke, výrazne nižšia. Veľa ľudí tak môže v súčasnosti rozmýšľať nad využitím tejto možnosti. Aj samotní poslanci, ktorí zmenu zákona predložili, argumentovali rastúcimi úrokovými sadzbami. Spotrebitelia by vďaka možnosti pravidelných mimoriadnych splátok mali podľa nich získať „vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie.“

Zákon neobmedzuje minimálnu sumu, v akej musí byť mimoriadna splátka, určená je len jej maximálna výška. Dlžník tak môže každý mesiac splatiť hoci aj desať eur. V skutočnosti väčšina bánk vyžaduje, aby klient prišiel požiadať o mimoriadnu splátku do pobočky. To pravdepodobne odradí ľudí, ktorí by chceli k svojej pravidelnej splátke prihodiť každý mesiac nejaké drobné navyše.

Viaceré banky vyžadujú písomnú žiadosť

„Klient tak ako doteraz musí oznámiť banke vopred svoju vôľu, resp. musí vopred požiadať banku písomne o mimoriadnu splátku a uviesť jej konkrétnu výšku a termín jej splatnosti. Banka zároveň uzatvára s klientom spolu so žiadosťou aj bezplatný dodatok k mimoriadnej splátke. Na základe tejto dohody po pripísaní finančných prostriedkov na dohodnutý účet banka zrealizuje k zvolenému termínu mimoriadnu splátku. Klient musí pripraviť finančné prostriedky v požadovanej výške dostatočne vopred k termínu a na dohodnutý účet, aby sa mimoriadna splátka zrealizovala. Dá sa to len osobne na pobočke,“ vraví hovorca VÚB banky Dominik Miša. Klient si podľa neho môže vybrať, či si chce zachovať pôvodnú výšku splátky alebo chce, aby sa mu splátka úveru po mimoriadnej splátke znížila.

Slovenská sporiteľňa aj doteraz umožňovala urobiť mimoriadnu splátku cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu každý mesiac. Jej výška musela byť minimálne 50 eur a nesmela presiahnuť trojnásobok bežnej splátky. Túto možnosť najväčšia slovenská banka ponechala klientom aj naďalej. V prípade, že niekto chce využiť zákonnú novinku a vložiť inú sumu, musí prísť osobne do pobočky.

Tatra banka umožňuje klientom požiadať o mimoriadnu splátku okrem osobnej návštevy pobočky aj prostredníctvom svojej telefonickej linky, na ktorej prebehne overenie klienta. Do internet bankingu či mobilnej aplikácie takúto možnosť nezaradila.

V UniCredit Bank musia klienti požiadať o mimoriadnu splátku písomne. Žiadosť je možné doručiť do ktorejkoľvek pobočky, zaslať poštou, ale banka akceptuje aj žiadosť poslanú emailom za predpokladu, že je zaslaná z mailu, ktorý má klient v banke dohodnutý pre komunikáciu. Podľa hovorkyne UniCredit Bank Zuzany Ďuďákovej musí byť zo žiadosti zrejmý dátum, ku ktorému chce klient splátku zrealizovať.

K bankám, ktoré umožňujú uskutočniť mimoriadnu splátku cez internet banking patrí Fio banka. Tá ide dokonca nad rámec zákonnej úpravy a tak ako doteraz aj naďalej tu klienti môžu bez poplatkov kedykoľvek predčasne splatiť aj celý úver. „Klienti môžu v Internetbankingu zadať mimoriadnu splátku hypotéky bez toho, aby nám podpisovali papierovú žiadosť a chodili kvôli tomu na pobočku. Ak klient preferuje osobné stretnutie, môže sa zastaviť na jeden z našich pobočiek po celom Slovensku,“ vysvetľuje hovorca Fio banky Jozef Daňo. Táto výhoda sa nevzťahuje na celkové splatenie z dôvodu prevedenia hypotéky do inej banky.

maximálna hypotéka
Mimoriadna splátka hypotéky zníži preplatenosť úveru (Ilustračné foto: Depositphotos)

Komu sa oplatí mimoriadna splátka?

Odborníci v minulosti často radili ľuďom, ktorí chceli svoj úver splácať rýchlejšie, že výhodnejšie ako mimoriadna splátka je investovanie. Dnes, keďže úrokové sadzby vzrástli, nie je situácia tak jednoduchá.

„Možnosť využitia mimoriadnej splátky hypotéky raz mesačne je vhodná pre klienta, ktorému hrozí hypotéka s vysokými mesačnými splátkami, ktoré by nedokázal bezproblémovo splácať a zároveň si tento benefit zo svojho príjmu dovoliť,“ tvrdí Štefan Dutka, produktový špecialista na úvery spoločnosti Finportal.

Mimoriadna splátka Je podľa neho možným riešením aj pre klientov, ktorí majú vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, alebo si takúto rezervu vedia vytvoriť. „Dosiahnu tak celkové nižšie preplatenie ich hypotéky a nebudú musieť splácať aj v dôchodkovom veku,“ vraví Š. Dutka.

Dopĺňa, že každý by mal zvážiť , či svoje úspory nebude v budúcnosti potrebovať, respektíve, či ich opätovné vytvorenie nebude problém. Rovnako by sa mal zamyslieť sa nad tým, či bude mať dostatočný príjem v prípade, ak bude potrebovať vykryť použité úspory novým úverom. Jeho opätovné získanie môže byť totiž vzhľadom na aktuálnu výšku úrokových sadzieb komplikovanejšie. Mimoriadna splátka by v takom prípade znamenala budúcu komplikáciu.

Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec hovorí, že pri mimoriadnych splátkach hypotéky je potrebné zohľadniť dva pohľady. Prvý je pocitový a druhý čisto matematický. „V prípade, že si chce klient čo najrýchlejšie znižovať dlh a nepozerá na to, čo je pre neho výhodnejšie, je pre neho možnosť bez poplatku mimoriadne splácať hypotéku ako stvorená,“ tvrdí. V takom prípade odporúča klientom, aby si po zrealizovaní mimoriadnej splátky skrátili celkovú splatnosť úveru pri zachovaní mesačnej splátky.

Investícia by mala zarobiť viac ako mimoriadna splátka

No matematicky to podľa neho nie je najvýhodnejšie riešenie. „Omnoho efektívnejšie je pre klienta využiť investičné sporenie a popri hypotéke investovať. Vďaka zloženému úročeniu zarobí na investícii pri rovnakej mesačnej platbe v priebehu napríklad 20 rokov niekoľkonásobne viac, ako by ušetril na zaplatených úrokoch vďaka mimoriadnym splátkam. Jeho čistý dlh, počítaný ako záväzok vo forme hypotéky znížený o výšku investície, sa navyše znižuje rýchlejšie, ako keby dával mimoriadne splátky,“ vraví I. Kahanec.

Investičné sporenie podľa neho dáva klientom výhodu aj v tom, že financie môžu, v prípade potreby, využiť aj iným spôsobom. Ak by uskutočnili mimoriadnu splátku a nemali by dostatok voľných peňazí, mohli by byť nútení v budúcnosti si peniaze, ak by sa vyskytli nepredvídané udalosti. V tom čase im banka nemusí už poskytnúť úver.

I. Kahanec vysvetľuje, že z pohľadu nákladov a mesačného rozpočtu má mimoriadna splátka a rýchlejšie splatenie skôr pri spotrebnom úvere, keďže tie sú spravidla úročené omnoho vyššou sadzbou ako hypotéky. Vďaka maximálnej splatnosti osem rokov je aj mesačná splátka spotrebných úverov pomerne vysoká.

„Ak sa klient rozhodne pre mimoriadne splátky, je výhodnejšie urobiť ich na začiatku. Zo sumy mimoriadnej splátky totiž nebude platiť úročenie počas celého zostávajúceho obdobia splatnosti úveru,“ dodáva I. Kahanec.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: