Slovenská ekonomika v súlade s naším očakávaním stále rastie. Podľa rýchleho odhadu vzrástol slovenský HDP v 2. štvrťroku 2023 o 0,4 % q/q, čo je mierne nad priemerom eurozóny (0,3 % q/q). Na medziročnej báze sa rast slovenskej ekonomiky v stálych cenách zvýšil o 1,5 %, pričom vysoká inflácia naďalej výrazne znižovala hodnotu HDP v stálych cenách oproti jeho nominálnej hodnote. Ako sme očakávali rast podporili podnikové investície a tiež výrazný prebytok zahraničného obchodu. Väčší detail uvidíme po zverejnení podrobnejších údajov začiatkom septembra.


Zamestnanosť sa medziročne zvýšila o 0,1 %. Po sezónnom očistení sa zamestnanosť v porovnaní s 2. štvrťrokom 2022 zvýšila o 0,2 % a medzikvartálne zostala na rovnakej úrovni, čo naznačuje naďalej stabilný a odolný trh práce.

Ekonomický rast v predchádzajúcom roku ťahala spotreba domácností vďaka pandemickým úsporám. Od začiatku tohto roka sa však situácia zmenila. Spotreba domácností je pod tlakom kvôli slabým maloobchodným tržbám, ktoré boli počas celého druhého štvrťroka v zápornom pásme. Výdavky domácností zostanú pod tlakom v dôsledku nízkej miery úspor, ktorá dosiahla minimálnu úroveň, spolu so záporným reálnym príjmom. Domácnosti budú naďalej dôkladne zvažovať každý nákup v oblastiach tovarov, ktoré nie sú pre život nevyhnutné. Na druhej strane výdavky do služieb by mohli celkovú spotrebu domácností zlepšovať (napríklad služby, ktoré súvisia s rekreáciou).

Už minulotýždňové čísla k zahraničnému obchodu naznačili, že v druhom štvrťroku bude jedným z ťahúňov rastu slovenskej ekonomiky (podobne ako aj v prvom štvrťroku). Od začiatku roka je prebytok zahraničného obchodu 2,5 miliardy eur, vrátane 1,7 miliardy eur prebytku v druhom štvrťroku 2023. Zahraničnému obchodu sa už tradične darilo najmä vďaka oživeniu exportov v automobilovom priemysle. Predbežné údaje ukazujú, že v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 sa vývoz zvýšil o 9,4 % a dovoz sa zvýšil len o 1,1 %,  teda import je trochu prekvapivo nízky. Na druhej strane, v rámci ostatných komponentov HDP očakávame negatívny vplyv v dôsledku zmeny stavu zásob.

Po dvoch štvrťrokoch ekonomického rastu sa možnosť (technickej) recesie v tomto roku javí ako veľmi nepravdepodobná a to aj vzhľadom na očakávaný fiškálny stimul vo výške 5 miliárd eur z fondov EÚ (približne 5 % HDP). Určujúcim faktorom naďalej bude schopnosť našej krajiny tieto zdroje efektívne a rýchlo absorbovať. Pre rok 2023 predpokladáme, že rast HDP bude celkovo na úrovni 1,5 % (r/r), čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje mierny pokles.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne