Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v druhom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,5 percenta. HDP v bežných cenách bol v objeme 30,3 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,1 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Rast slovenskej ekonomiky podľa štatistikov už nepodporovala spotreba, ale predovšetkým rast podnikových investícii v obstaraní stavieb a tiež výrazný prebytok v zahraničnom obchode, ku ktorému prispel vývoz automobilov.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla dva milióny 432-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 0,1 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: