Slovenská vláda v utorok 28. marca schválila národnú stratégiu výskumu a vývoja, podľa ktorej by sa mali výdavky na túto oblasť do roku 2030 postupne zvyšovať na úroveň jednej miliardy eur ročne zo štátneho rozpočtu. Spolu so súkromnými investíciami budú výdavky na úrovni dvoch percent hrubého domáceho produktu krajiny. Upozornil na to Úrad vlády SR s tým, že Slovensko schválením stratégie splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy.


Stratégia rieši tri kľúčové oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na perspektívne projekty. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje, ako uprednostniť oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

Súčasťou národnej stratégie je plán s 91 konkrétnymi opatreniami, ktorý sa už podľa úradu vlády sčasti napĺňa. V súčasnosti prebieha revízia verejných výdavkov a systému na vedu a výskum. Mal by sa znížiť počet agentúr, ktoré sa vede venujú. Výzvy na projekty budú hodnotiť aj zahraniční hodnotitelia. Cieľom opatrení je zjednodušenie štátnej podpory vedcov a inovátorov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: