Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku o +0,4% medzikvartálne a medziročne bol jej výkon na úrovni +1,5%. Svoj medziročný rast tak zrýchlila z 1,0% v prvom štvrťroku na spomínaných 1,5%.

Rast bol podporený rastom podnikových investícií a čistým exportom. Firmy investovali najmä do obstarávania stavieb. Silný impulz však dostala ekonomika najmä od zahraničného obchodu, ktorý je v prebytku. Export rástol vďaka automobilovému priemyslu. Dovoz naopak brzdili vyššie spotrebiteľské ceny, ktoré znížili kúpnu silu a teda aj nákup tovarov z dovozu.

Podniky tiež podľa všetkého udržiavali vysokú úroveň zásob z minulého roku. Mohli tiež k tomu prispieť medziročne nižšie ceny energonosičov. Tieto trendy, ako pozitívny vplyv čistého exportu a investícií, by mohli pretrvať aj v druhom polroku. Investičná aktivita by mala byť spojená najmä so zdrojmi z EÚ. Áno, zdroje z Európskej únie nám aj v druhom polroku pomôžu udržať rast a zamestnanosť. Ekonomika by za celý rok mohla dosiahnuť rast na úrovni 1,5% a v budúcom roku mierne akcelerovať.

Zamestnanosť v druhom štvrťroku medziročne vzrástla iba mierne a to o +0,1%. Silná ekonomika znamená silný trh práce. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zostala po sezónnej úprave nezmenená. Podobný obrázok vidíme aj z mesačných štatistík o vývoji nezamestnanosti.

Miera nezamestnanosti je v blízkosti historického minima. Zároveň máme vysoký počet voľných pracovných miest a rastie počet zamestnávaných cudzincov. Ide o Srbov, Ukrajincov, Rumunov a rýchlo rastúci počet ďalších národností. Tí tak pomáhajú upchávať diery na našom trhu práce, keďže domáci jednoducho ponúkanú prácu nechcú alebo profilom nezodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov.

Bez zamestnávania cudzincov by zamestnanosť veľmi pravdepodobne klesla. Ich prítomnosť tak pomáha generovať dodatočný hospodársky rast a tiež pomáha plniť štátnu kasu daňovými príjmami.

Ekonomický rast mierne zrýchlil (medziročne v%)

Slovenská ekonomika zrýchlila. Zamestnanosť mierne rastie
Zdroj: Bloomberg, ŠÚ SR

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB