Inflácia na Slovensku v júli 2023 podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR  klesla na 9,7%. Hoci sme sa po vyše roku dvojciferného rastu dočkali jej poklesu pod desaťpercentnú úroveň, nič sa nemení na tom že ukrajuje z reálnej hodnoty úspor klientov a klientok na Slovensku. O to viac, že v prístupe k zhodnocovaniu peňazí patríme k tým konzervatívnejším národom. Podľa analýzy Národnej banky Slovenska z mája tohto roka, len necelých 6 % domácností malo ku koncu roka 2021 svoje finančné aktíva zainvestované v podielových fondoch, akciách alebo dlhopisoch. V tomto ukazovateli sa dlhodobo radíme aj na chvost európskeho rebríčka.

Väčšina Slovákov má svoje finančné aktíva uložené v konzervatívnych nástrojoch ako termínované a sporiace produkty, či dokonca bežné účty. Túto opatrnosť možno pripísať aj nízkej finančnej gramotnosti, ako aj zlej skúsenosti s počiatkami investovania na Slovensku. Mnohí si tak investovanie ešte stále môžu podvedome spájať s kauzami nebankoviek alebo kupónovou privatizáciou.  

Európska centrálna banka v snahe znížiť vysokú infláciu naposledy v júli 2023 zvýšila kľúčové úrokové sadzby na najvyššiu úroveň od roku 2008. Jednodňovú sterilizačnú sadzbu zvýšila na 3,75%. Zvyšovanie sadzieb ECB sa postupne premieta tak do úrokov na úverových produktoch, ako aj postupne vyššieho úročenia termínovaných vkladov.

V porovnaní s termínovanými vkladmi priniesli investorom lepšie zhodnotenie podielové fondy, no prekonať vysokú infláciu z krátkodobého hľadiska je náročné a za uplynulé mesiace sa to podarilo len niektorým akciovým a realitným fondom.

Investori sa často dopúšťajú chyby, keď porovnávajú krátkodobú infláciu s krátkodobou výkonnosťou fondov, pričom porovnanie výkonnosti s infláciou je opodstatnené pri investovaní z dlhodobého hľadiska. Podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) ku koncu júla 2023 dosiahli najvyššie priemerné zhodnotenie za 3 roky zmiešané fondy (+10,45%), akciové fondy priemerne zarobili 2,47%, realitné fondy 2,42%. Fondy peňažného trhu priemerne stratili 2,93%.

Cieľom investovania do podielových fondov nie je porážať infláciu, ale získať dlhodobý výnos pri primeranej miere rizika. Z hľadiska konzervatívneho prístupu slovenských investorov a investoriek môže byť vhodným spôsobom investovania v strednodobom horizonte voľba zmiešaných podielových fondov. Rozložením aktív medzi akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu predstavujú kompromis z pohľadu nižšieho rizika oproti akciovým a dlhopisovým fondom, no platia za to cenu v podobe nižších výnosov.

Napriek tomu, že podielové fondy nie sú všeliekom na to, ako z krátkodobého hľadiska poraziť infláciu, z dlhodobého hľadiska a tvorby úspor dávajú zmysel. Podľa údajov SASS, čisté predaje podielových fondov na Slovensku od začiatku roka k 28. júlu 2023 presiahli 119,6 miliónov EUR. Zdá sa, že slovenskí investori a investorky chcú chrániť svoje finančné aktíva pred znehodnotením vplyvom vysokej inflácie.

Rastislav Kráľ, investičný analytik KBC Asset Management Slovensko