Mikuláš dnes priniesol veľmi slušné čísla v maloobchodných tržbách za október, ktoré klesli už len o 0,2% r/r. Na medzimesačnej báze maloobchodné tržby vzrástli o 2,1 %. Pokles maloobchodných tržieb obchodníkov vyjadrený v stálych cenách pokračoval už deviaty mesiac po sebe s výnimkou januára 2023, ide však o najnižší pokles maloobchodných tržieb v tomto roku.

Pokles zaznamenalo 6 z 9 podkategórií maloobchodu. Zaujímavosťou je, že k lepšiemu výsledku maloobchodných tržieb výrazne prispel fakt, že po deviatich mesiacoch poklesu sa najvýznamnejšia kategória (tržby v nešpecializovaných predajniach ako sú supermarkety, ktoré majú viac ako 41 % z celkového obratu odvetvia) vrátila k rastu a reálne tržby tu vzrástli o 1,2 %. r/r.

Najvýraznejší vplyv mal podľa údajov ŠÚ SR 9,8 % pokles v špecializovaných predajniach pre domácnosť, medzi ktoré patria hobbymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky a tiež pokles tržieb v maloobchode mimo predajní (vrátane zásielkového predaja) o 6,4 %. Výraznejší bol aj pokračujúci dvojciferný prepad obratu špecializovaných predajní potravín. Predajne s tovarom, ako je obuv, textil či drogéria, spomalili svoj pokles z predchádzajúcich mesiacov na aktuálnych mínus 1,2 %.

Rast slovenskej ekonomiky bol v predchádzajúcom roku ťahaný spotrebou domácností vďaka pandemickým úsporám. Od začiatku tohto roka sa však situácia zmenila. Spotreba domácností je napriek dobrým číslam za októbrové maloobchodné tržby stále pod tlakom. Miera úspor z disponibilného dôchodku zostáva v súlade s vývojom reálnych miezd stále na veľmi nízkej úrovni. V treťom štvrťroku miera úspor, ktoré dokážu domácnosti tvoriť z disponibilných príjmov dosiahla len 2,7 % (sezónne očistené, bez dôchodku). Ostáva tak na historický nízkych úrovniach a hlboko pod dlhodobým priemerom. To naznačuje, že domácnosti stále čelia nepríjemnej situácii.

V dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácie, nižšej miery úspor a klesajúcich reálnych miezd budú musieť domácnosti pri plánovaní svojich nákupov brať tieto faktory do úvahy. Domácnosti budú naďalej dôkladne zvažovať každý nákup v nepodstatných oblastiach tovaru, ale na ďalší vývoj maloobchodných tržieb budú vplávať aj blížiace sa sviatky. Tu sa však môže prejaviť bázicky efekt, nakoľko sme minulý rok míňali na nákupy peniaze, ktoré sme mali naakumulované v tzv. pandemických úsporách.

Stále môžeme vidieť stabilný a odolný trh práce a slušným tempom rastúcu priemernú nominálnu mesačnú mzdu, ktorá sa v slovenskej ekonomike sa v 3. štvrťroku 2023 zvýšila o 8,3% r/r, čo bolo mierne pod naším očakávaním. Pokračujúci, pomerne výrazný rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia už tretíkrát po sebe prispeli k zmierneniu dynamiky poklesu reálnych miezd na úroveň 0,6 %. Ide o najnižšie znehodnotenie reálnych miezd Slovákov za posledných sedem štvrťrokov, ako ukazujú údaje Štatistického úradu SR. Tento vývoj k pozitívnym úrovniam a reálnym rastom mzdy sa postupne bude preklápať aj do nákupného správania.

Koncom tohto roka predpokladáme zrýchlenie rastu nominálnych miezd s predpokladaným medziročným nárastom presahujúcim 9 %. Ročný priemer by sa v konečnom dôsledku mohol ustáliť na podobnej úrovni. Mzdové nároky zamestnancov odzrkadľujú pokles kúpnej sily a tento výpadok sa snažia postupne riešiť. Trh práce je pre zamestnávateľov náročný, pretože nezamestnanosť je nízka a firmy zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Situácia je však pre nich o niečo lepšia ako začiatkom tohto roka.

Maloobchodné tržby boli v prvých desiatich mesiacoch tohto roka pod výrazným tlakom a klesali vo všetkých mesiacoch okrem januára. Pokles spotreby tovarov sa premietol do celkovej spotreby domácností v rámci slovenského HDP vo všetkých troch štvrťrokoch a zápornú úroveň celkovej spotreby domácností očakávame aj v poslednom štvrťroku.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne