12 mesačný odhad ziskovosti firiem zastúpených v indexe S&P 500 je príliš vysoký. V súčasnosti dosahuje 235,34 USD, čo je o 7% nad očakávaným ziskom na akciu za rok 2022 a len o 4% zaostáva za nedávnymi vrcholovými hodnotami.  Medzi investormi rastú očakávania, že budúcoročné zisky dosiahnu rovnakú úroveň ako tento rok a nebudú klesať. To by znamenalo, že čistá marža zostane na rekordne vysokých úrovniach a nebude čeliť väčším tlakom. Saxo Bank však tomu neverí. „To by bolo v príkrom rozpore s vyjadreniami riaditeľov firiem, ktorí komentujúc výsledky svojich organizácií za tretí kvartál tohto roka jasne hovorili o tlaku na rast miezd a tiež tlaku na marže, ktoré ohrozujú ziskovosť,“ hovorí Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank. Čísla za tretí kvartál podľa neho naznačujú, že pokles marží akceleruje a skúsenosti ukazujú, že zmeny v prevádzkovej marži sa premietnu do ziskovosti v nasledujúcom roku. Preto Saxo Bank očakáva v budúcom roku pokles tržieb a ďalší problematický rok pre investorov.

Okrem tlaku na rast miezd, vysokých cien energií a komodít za ďalší rizikový faktor pre ziskovosť považuje Saxo Bank spomalenie ekonomík s dopadom na predaje a tržby firiem. Navyše, vyššie úrokové sadzby predražia finančné náklady. „Síce nie o veľa, lebo firmy zastúpené v indexe S&P 500 budú v budúcom roku refinancovať len asi 20% svojho dlhu, ale aj to sa prejaví na nižšom zisku na akciu,“ vysvetľuje Garnry. Dodáva, že ak sa potvrdia očakávania Saxo Bank ohľadne vývoja marží, tak sa bude dopad na líšiť najmä v závislosti od rizikovej prémie danej firmy z pohľadu ukazovateľa zisku na akciu, rastu tržieb a skutočnej ziskovej marže.

Saxo Bank očakáva v budúcom roku pokles tržieb a ďalší problematický rok pre investorov

Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank