Národná rada SR dnes schválila návrh štátneho rozpočtu pre rok 2022. Ten počíta s deficitom vo výške 4,94 percenta HDP.


Podľa ministerstva financií sú dôležitým momentom štátneho rozpočtu investície. V budúcom roku plánuje Slovenská republika investovať takmer šesť miliárd eur vrátane zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Najväčšie projekty by mali byť v oblasti dopravy a obrany.

Najdôležitejšie výdavky rozpočtu pre rok 2022

 • Zákonná valorizácia platov zdravotníkov (91 mil. eur)
 • Okamžité opatrenie na zvýšenie počtu sestier (11 mil. €)
 • Zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (nárast o 56,6 mil. €)
 • Dofinancovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (125 mil. €)
 • Budovanie novej siete nemocníc, rekonštrukcia existujúcich nemocníc, výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby a iné (219,9 mil. €)
 • Rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch v regionálnom školstve (390 mil. €)
 • Financovanie športovej infraštruktúry prostredníctvom Fondu na podporu športu (11,5 mil. €)
 • Podpora rodiny – valorizácia rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a i. (33 mil. €)
 • Podpora budúcich matiek vo forme tehotenských dávok, ktoré budú slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (15 % z denného vymeriavacieho základu)
 • Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP – zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu (46,7 mil. €)
 • Údržba ciest I. triedy a pokračujúce veľkoplošné opravy (90,5 mil. €)
 • Celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2022 sú vo výške 313 mil. € vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania
 • Zvýšené výdavky v sume 175 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti určené na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, reformu verejnej osobnej dopravy, rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy či podporu ekologickej osobnej dopravy
 • Dekarbonizácia priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálnych dostupných technológií vo výrobe a procesoch (105 mil. €)
 • Obnova budov a energetická hospodárnosť rodinných domov (83,6 mil. €)
 • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (68 mil. €)

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: