Záver roka býva pravidelne v znamení rastu trhov. Tento fenomén je ešte silnejší počas kríz a mohol by sa zopakovať aj tento rok.

Koniec roka sa na kapitálových trhoch zvyčajne nesie v znamení fenoménu Santa Claus rally, ktorý sa definuje ako rast v posledných piatich obchodných dňoch v decembri a prvých dvoch obchodných dňoch v januári.  Počas posledných dvoch vianočných sezón mohli vďaka nej investori zbierať zaujímavé zisky. Dočkáme sa ho aj tento rok?

Fenomén Santa Claus rally definoval analytik  Yale Hirsch, ktorý je zároveň autorom  The Stock Trader’s Almanac. Nenechajte sa však zmýliť, nemusí byť nevyhnutne oklieštený len na spomínaných sedem dní. Z historického vývoja vyplýva, že Santa Claus Rally zvyčajne odštartuje deň po Vianociach, ale môže začať aj skôr, napríklad v polovici decembra. Podľa The Stock Trader’s Almanac je Santa Claus rally dokonalým príkladom sezónneho javu.

Čo ukazujú historické dáta?

Od 1.decembra 2021 do 4. januára 2022 spôsobila Santa Claus rally rast indexu S&P 500 o 4,98 percenta. O rok skôr vzrástol index v rovnakom období o 2,56 percent. Z dostupných dát vyplýva, že v priemere počas trvania tohto fenoménu vzrástol index S&P 500 o 1,3 percenta. Celkovo táto rally priniesla pozitívne výsledky investorom v 34 prípadoch v posledných 45 sezónach a podľa Stock Trader’s Almanac vrástol percentuálny počet prípadov, kedy sa rally objavila na 67 percent od roku 1993.

Výnimka potvrdzuje pravidlo

Ako vyplýva z vyššie uvedených dát, efekt Santa Claus rally však nenastáva každý rok, takže vývoj nemožno stopercentne predikovať. Nepochybne zaujímavým je však fakt, že počas medvedích trendov na trhu a ekonomických poklesov môže byť tento fenomén ešte silnejší. V priebehu recesie, ktorá trvala od októbra 2007 do marca 2009 sme mohli pozorovať dve rally – jednu v týždni od 17. decembra 2008, počas ktorej bol zaznamenaný rast o 1,32 percent. Druhú od 29. decembra 2008, kedy nárast dosiahol až 6,81 percent. Počas posledných troch recesií bolo celkovo päť sviatočných období, pričom v štyroch bola zaznamenaná Santa Claus rally.

Wonderinterest Trading-Lacenova-Santa Claus rally prinesie rast trhov aj v roku 2022
Graf: Výkonnosť indexu S&P 500 počas piatich najväčších Santa Claus Rally do roku 2020. (Zdroj: Smartasset.com)

Dôvody vzniku

Existuje viacero hypotéz, ktoré odôvodňujú vznik Santa Claus Rally. Jednou je daňová optimalizácia a s ňou súvisiace uzatváranie stratových pozícii koncom roka a následné reinvestovanie finančných prostriedkov. Ďalším môže byť všeobecne prevládajúci pocit optimizmu u investorov z dôvodu sviatočnej nálady, ktorá vplýva aj na dianie na Wall Street. Veľkí investori často trávia tieto sviatky mimo svet obchodovania, zatiaľ čo trh ovládajú najmä retailoví investori, ktorí majú tendenciu byť býčí. Ďalším faktorom, ktorý môže vplývať na vznik rally sú vianočné bonusy, ktoré neboli použité na nákup darčekov a môžu poslúžiť na zveľadenie investičných portfólií. V neposlednom rade v posledných rokoch k vzniku rally nepochybne prispieva aj fakt, že množstvo investorov už očakáva, že nastane a preto nakúpia akcie, čím prispievajú k naplneniu tohto očakávania.

Aj keď môže byť Santa Claus Rally nepochybne príjemným spestrením záveru starého a štartu nového roka pre investorov, základom úspechu každého investovania zostáva pravidelnosť a vhodná diverzifikácia portfólia za účelom minimalizácie rizík.

Komentár hlavnej analytičky Wonderinterest Trading Olívie Lacenovej