Finančná spravodajská jednotka udelila 365.banke pokutu vo výške dva milióny eur. Banka podľa Finančnej spravodajskej jednotky mala viacerým firmám umožniť zrealizovať podozrivé transakcie, čím mala porušiť zákon o praní špinavých peňazí (AML). Celkovo mali cez banku takto pretiecť desiatky miliónov eur, keďže týmto transakciám nevenovala zvýšenú pozornosť a ani ich nenahlásila.

Finančná spravodajská jednotka pokutu udelila za hotovostné i bezhotovostné transakcie. V prípade bezhotovostných prevodov bol postup vo väčšine prípadov podobný. Na podnikateľský účet firmy prišli peniaze zo zahraničia a klient ich ešte v ten istý deň previedol na iný zahraničný účet. Vo väčšine prípadov sa tento postup viackrát opakoval a cez jednotlivé firmy malo takto pretiecť niekoľko miliónov eur.

Banka nenahlásila podozrivé transakcie

Napríklad jedna firma dostala podľa rozhodnutia na účet v období od 26. 6. 2018 do 10. 12. 2018 celkovo 36 platieb z Bieloruska vo výške necelých 4,7 milióna eur a od 8. 10. 2018 do 5. 12. 2018 ďalších 13 platieb v celkovej výške takmer 1,3 milióna eur zo Spojeného kráľovstva. Prijaté peniaze mali byť bezprostredne preposlané na zahraničné účty vedené prevažne v Lotyšsku, Spojených arabských emirátoch, Holandsku, Belgicku, Lichtenštajnsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku či Poľsku.

V prípade hotovostných vkladov mali viacerí klienti vložiť čiastky presahujúce 15-tisíc eur. Viaceré firmy pritom mali uskutočniť desiatky takýchto vkladov, pričom následne mali tieto peniaze previesť na zahraničné účty. Ani v tomto prípade banka podľa Finančnej spravodajskej jednotky podozrivé vklady bez zbytočného odkladu nenahlásila.

365.bank vo svojom vyhlásení uviedla, že závery Finančnej spravodajskej jednotky odmieta. „365.bank po transformácii svojej bankovej skupiny výrazne posilnila práve AML oblasť. Identifikovali sme miesta, kde sme videli priestor na zlepšenie v oblasti boja proti rafinovaným pokusom o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti istých skupín, prijali sme sériu opatrení pre ich odstránenie, niektoré zvládneme sami, niektoré sú systémové. Opatrenia len na strane bánk ich nevyriešia. Musí sa zlepšiť komunikácia aj na strane autorít. Už dnes však môžem povedať, že sme silnejší a lepšie pripravení, ako sme boli v minulosti,“ povedal generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko.

ČSOB dostala za podobný skutok pokutu 1,5 milióna

Kým štátny orgán má podľa neho na posudzovania podozrivých transakcií niekoľko dní či mesiacov, banky sú povinné vyhodnocovať ich výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase. 365.bank preto nepovažuje za adekvátne hodnotiť schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami policajného zboru.

„Nemôžme akceptovať prístup, keď sa na obchody spred mnohých rokov nahliada na základe súčasných informácií, ktoré však v danom čase k dispozícii neboli,“ tvrdí A. Zaťko.

Podobnú sankciu už dostala v roku 2021 ČSOB. Tá mala zaplatiť pokutu 1,5 milióna eur. Aj v tomto prípade banka mala pochybiť tým, že nenahlásila podozrivé transakcie klientov. Napríklad jeden klient mal podľa rozhodnutia počas roka na účet vložiť a následne vybrať 38,9 milióna eur. Tento klient pritom v hotovosti vkladal viackrát desaťtisíce až státisíce eur. Bezprostredne po vklade tieto peniaze posielal do zahraničia na účty spoločností, ktoré sú evidované v krajinách s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Z rozhodnutia Finančnej spravodajskej jednotky:

365.bank dostala pokutu dva milióny eur. Mala porušiť zákon o praní špinavých peňazí

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: