Prima banka predala druhú emisiu krytých dlhopisov. Opäť sa jej podarilo dosiahnuť záporný výnos. To znamená, že investorom vráti menej peňazí, ako si od nich požičala. Vďaka tomu bude môcť naďalej ponúkať hypotéky s nízkymi úrokmi.


Národná banka Slovenska schválila Prima banke vydanie krytých dlhopisov až v objeme 1,5 miliardy eur. Prima banka teraz oznámila, že predala dlhopisy v hodnote 500 miliónov eur so záporným výnosom 0,1 percenta ročne. Dlhopisy budú splatné o šesť rokov.

„Emisia vzbudila veľký záujem zahraničných investorov, prevažne z krajín západnej Európy. Na investorov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska pripadá celkovo 50 % emisie, na investorov zo Škandinávie 15 % emisie, na krajiny Beneluxu 13 %, Taliansko 7 %, Veľká Británia 5 % a medzi investorov z ostatných krajín je rozdelených 10 % emisie dlhopisov,“ uviedla Prima banka.

Kryté dlhopisy Prima banka použije na hypotéky

Prima banke sa tak podarilo získať ešte lepšie podmienky, ako keď kryté dlhopisy vydávala naposledy. V októbri 2019 predala takisto dlhopisy v hodnote 500 miliónov eur so záporným výnosom 0,096 percenta.

Kryté dlhopisy Prima banka použije na poskytovanie hypotekárnych úverov. Kryté dlhopisy nahradili hypotekárne záložné listy, ktoré banky používali v minulosti na financovanie hypoték. Pre investorov sú výhodné, pretože sú zabezpečené hypotekárnymi úvermi.

Prima banka aj vďaka tomu, že si dokázala v minulosti lacno požičať peniaze, ponúka hypotéky s úrokovou sadzbou 0,4 percenta. V minulosti, keď jedna banka výraznejšie znížila úrokové sadzby, ostatné banky ju väčšinou nasledovali. Tento raz sa tak nestalo, vďaka čomu sa Prima banke darí už niekoľko mesiacov navyšovať svoj podiel na trhu hypotekárnych úverov.

V septembri minulého roku, mesiac predtým ako ponúkla úrokovú sadzbu 0,4 percenta, jej podiel na úveroch na bývanie dosahoval 8,84 percenta. Odvtedy sa každý mesiac postupne zvyšoval. V júli podiel Prima banky na úveroch dosiahol 9,76 percenta. Ide pritom o podiel na všetkých aktuálne splácaných úveroch na bývanie. Podľa výpočtov Finsidera Prima banka vo viacerých mesiacoch od spustenia tejto akcie predala najviac hypoték na trhu.