Ľudia, ktorí investujú do akcií či ET fondov, zarábajú dvojakým spôsobom – vďaka rastu cien akcií sa zvyšuje hodnota ich majetku a zároveň inkasujú aj dividendy. V závislosti od toho, akým spôsobom sme dividendy získali, nám môže vzniknúť povinnosť zaplatiť z nich aj na Slovensku daň. Ako sa zdaňujú dividendy z investovania do akcií závisí od toho, z akej krajiny pochádzajú a aká daň nám bola pri ich vyplatení zrazená.


Dividendy predstavujú časť zisku, ktorý firma rozdelí medzi akcionárov. Kým niektoré firmy vyplácajú dividendy pravidelne, iné len občas alebo nikdy. Medzi firmy, ktoré dividendy neplatia, patrí napríklad Berkshire Hathaway, za ktorou stojí najznámejší investor Warren Buffett. Ten zastáva názor, že ak firma nevyplatí zisk akcionárom, ale reinvestuje ho do svojho podnikania, urobí pre akcionárov lepšie, ako keby im vyplatila dividendy.

Na druhej strane existuje rad firiem, ktoré dividendy vyplácajú pravidelne a zároveň ich aj zvyšujú. Firmy, ktoré v posledných 25 rokoch vždy zvyšovali dividendy, sa nazývajú aj dividendoví aristokrati. Patrí sem napríklad AT&T, Coca-Cola, PepsiCo, Johnson & Johnson či Procter & Gamble. Investori často používajú investície do týchto akcií na to, aby si zabezpečili pasívny príjem z dividend. Investovať možno aj do ETF fondov, ktoré sa špecializujú na dividendových aristokratov.

Zarobili ste pri investovaní do ETF na dividendách? Musíte ich zdaniť a zaplatiť odvody
Ako sa zdaňujú dividendy z investovania do akcií? Ak investujete do ETF, zaplatíte viac (Ilustrácia: DALL-E)

Ako sa zdaňujú dividendy z investovania do akcií

Ak nám firma, ktorej akcie vlastníme, vyplatí dividendy, zvyčajne nám priamo strhne zrážkovú daň. Jej výška závisí od krajiny, v ktorej sídli firma, ktorej akcie máme. V prípade USA, kam smeruje väčšina akciových investícií, dosahuje výška zrážkovej dane zvyčajne 15 percent. V prípade, že ste kupovali jednotlivé akcie, nemali by ste na Slovensku nič doplácať. Na Slovensku sa vlani dividendy totiž zdaňovali sadzbou 7 percent, čo je menej ako 15 percent, ktoré vám strhli v USA.

Iné je to v prípade dividend z ETF fondov. Podľa portálu BlueNumbers, ktorý sa špecializuje na investovanie, slovenská legislatíva nepozná ETF fond s dividendou. To znamená, že na takýto príjem sa vzťahuje 19 % sadzba dane z príjmov a pri vyššom zárobku až 25 %.

Investičná spoločnosť Portu upozorňuje, že ak boli dividendy zdanené v zahraničí, investor si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu. Napríklad 15-percentná daň z dividend z USA je nižšia ako 19-percentná sadzba dane z príjmov na Slovensku, je potrebné v tomto prípade doplatiť štyri percentá. Okrem toho je nutné z týchto peňazí zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14 percent.

Ako sa vyhnúť plateniu daní z dividend?

ETF fondy sa stavajú k dividendám dvomi rôznymi spôsobmi. Najčastejšie ich pravidelne posielajú investorovi na účet. Vtedy mu vzniká príjem a povinnosť zaplatiť z neho daň na Slovensku.

Druhou možnosťou je takzvané reinvestovanie dividend. Namiesto toho, aby tieto dividendy pristáli investorovi na účte, sa za ne automaticky nakúpia ďalšie podiely vo fonde. Podľa Portu v takom prípade investorom nevzniká daňová povinnosť.

Zarobili ste pri investovaní do ETF na dividendách? Musíte ich zdaniť a zaplatiť odvody
Ako sa zdaňujú dividendy z investovania do akcií? Zaplatiť treba aj odvody (Ilustrácia: DALL-E)

Dividendy z ETF v daňovom priznaní

Každá fyzická osoba, ktorá mala príjmy z dividend z ETF, musí podať daňové priznanie typu B. Ak je niekto zamestnanec a má príjmy z dividend z investovania, nemôže za neho už ročné zúčtovanie spraviť zamestnávateľ, ale sám musí podať daňové priznanie.

Príjmy z kapitálového majetku sa uvádzajú v siedmom oddiele. Ak mal niekto príjem z dividend z ETF, uvedie ich do tabuľky č. 2 do prvého riadku, teda do kolónky s názvom „úroky a ostatné výnosy z cenných papierov.“

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla 2024. Keďže posledný marcový deň, kedy sa zvyčajne priznanie podáva, pripadá tento rok na nedeľu, termín na priznanie daní sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. A tým je utorok 2. apríla.

Kto nestihne svoje daňové priznanie do tohto dňa pripraviť, môže si termín na priznanie daní posunúť až o tri mesiace a v prípade príjmov zo zahraničia až o šesť mesiacov. Stačí to daňovému úradu oznámiť na predpísanom tlačive.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: