Majitelia psov musia počítať s viacerými výdavkami. Okrem jedla a starostlivosti je treba obci alebo mestu zaplatiť daň za psa. Musí ju platiť vlastník psa staršieho ako šesť mesiacov. Keď vlastník nie je istý, platí daň ten človek, ktorý má zviera doma.


Táto definícia má aj svoje výnimky. Daň napríklad nemusia platiť zvieracie útulky a neplatí sa ani za psa chovaného na vedecké či výskumné účely. Od tejto dane je oslobodený aj pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa človek s ťažkým zdravotným postihnutím.

Keďže je daň za psa podľa legislatívy miestnou daňou, výnimiek na jej platenie môže byť aj viac. Určuje si to vždy obec, mesto alebo mestská časť vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. V nich môže od platenia oslobodiť napríklad dôchodcov a podobne.

Samospráva si určí aj sadzbu dane, prípadne viacero v závislosti od jednotlivých kategórií. Napríklad podľa veľkosti psa. Kto napriek tomu daň z psa nezaplatí a zviera neprizná, môže dostať aj pokutu od päť do 3 000 eur. Maximálne vo výške dane.

Daňové priznanie kedykoľvek v roku

Pri miestnej dani za psa je to iné ako pri iných daňových povinnostiach. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva kedykoľvek počas roka vtedy, keď na to vznikne dôvod. Inak povedané, keď si niekto kúpi alebo zaobstará psa a ten bude starší ako pol roka, musí to priznať obci či mestu.

Robí sa to na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Väčšinou je tlačivo na webovej stránke obce. Táto povinnosť je jednorazová a netreba ju opakovať. Majiteľovi ale podľa zákona vzniká daňová povinnosť až od začiatku mesiaca po tom mesiaci, kedy psa ku sebe nasťahoval.

Daň za psa
Daň za psa si určujú obce a mestá samostatne. (Ilustračné foto: Bratislava)

Daňové priznanie sa podáva opäť až vtedy, keď si vlastník napríklad kúpi ďalšieho psa alebo jeho pôvodný pes umrel. Znova to treba urobiť do 30 dní. Vtedy sa podáva len čiastkové daňové priznanie, ale na rovnakom tlačive. V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Povinnosť platiť daň za psa zaniká na konci mesiaca, kedy už majiteľ žiadneho spa doma nechová.

Kedy a ako sa platí daň za psa

Daňové priznanie za psa sa podáva vždy v obci. To neplatí napríklad v Bratislave, kde si daň za psa zastrešuje každá mestská časť samostatne. V Košiciach to robí mesto za všetky mestské časti. Priznanie sa síce podáva kedykoľvek počas roka, daň sa ale platí len raz ročne. Platí sa za každé zviera zvlášť.

Vždy na začiatku januára daného roka ju obec či mesto vypočíta podľa svojej stanovenej sadzby za jedného psa na jeden rok. Prípadne aj rôzne sadzby podľa vlastných kritérií. Najčastejšie sa medzi nimi objavuje veľkosť psa, prípadne výška dane závisí od toho, či je pes chovaný v byte alebo v dome.

Daň za psa musí vlastník zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej výške. Obec či mesto ho o tom vždy informuje. Ak to niekto nedokáže zaplatiť naraz, môže sa s vedením samosprávy dohodnúť aj na splátkach. Stáva sa tiež, že ak je daň nižšia ako päť eur, obec jej platenie nežiada.

Keď si niekto kúpil psa počas roka a nemal ho doma celých 12 mesiacov, bude platiť nižšiu daň. Obec vyrubí len pomernú časť dane za mesiace, kedy bol pes skutočne v domácnosti.

Obce či mestá spravidla zverejňujú sadzby dane, tlačivá, podmienky a všeobecne záväzné nariadenie na svojich webových stránkach. Niektoré tiež ponúkajú podanie daňového priznanie za psa elektronickou formou. Legislatíva to nezakazuje.

Akú daň za psa vyberajú krajské mestá

Mesto/mestská časťPes v bytePes v domeDaň za psa pre podnikateľov
Bratislava3,50 € – 67 €2,50 € – 50 €0 € – 400 €
Záhorská Bystrica5 € – 30 €5 € – 15 €35 €
Vrakuňa8,50 € – 40 €13,50 € – 20 €40 €
Čunovo5 € – 10 €5 € – 10 €35 €
Devín10 € – 40 €10 € – 40 €80 €
Devínska Nová Ves17,50 € – 35 €3,50 € – 7 €35 €
Dúbravka7 € – 35 €10 €35 €
Vajnory8 € – 25 €2 € – 10 €70 €
Staré Mesto40 € (za vycvičeného psa 20 €)40 € (za vycvičeného psa 20 €)400 €
Ružinov40 €20 €70 €
Jarovce10 €10 €10 €
Karlova Ves30 € – 50 €15 €15 €
Lamač10 € – 33 €5 €Neuvádza
Rusovce3,50 € – 15 €3,50 € – 15 €Neuvádza
Rača10 € – 40 € (za vycvičeného psa 20 €)5 € – 10 € (za vycvičeného psa 20 €)Neuvádza
Petržalka34 € – 67 €17 €Neuvádza
Podunajské Biskupice10 € – 40 € (za vycvičeného psa 20 €)10 € (za vycvičeného psa 20 €)50 €
Nové Mesto10 € – 50 € (za psa z útulku alebo ak je cvičený 25 €)10 € – 50 € (za psa z útulku alebo ak je vycvičený 25 €)70 €
Košice40 €10 €Neuvádza
Prešov30 € – 40 €30 € – 40 €Neuvádza
Banská Bystrica36 €18 €Neuvádza
Žilina40 €5 €100 €
Trenčín6 € – 12 €15 € – 30 €Neuvádza
Nitra35 €12 €12 €
Trnava7 € – 35 €7 € – 10 €50 €
Zdroj: Všeobecne záväzné nariadenia miest

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: