Dôchodky čaká od januára budúceho roka viacero zmien. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Návrh v súčasnosti čaká v parlamente a ešte pred letom ho poslanci posunuli do druhého čítania. Napriek tomu, že by mal zákon okrem iného zmeniť aj pravidlá pri odchode do penzie, pre dôchodkový vek v roku 2023 bude stále platiť súčasná tabuľka.


Dôchodkový vek sa v súčasnosti skracuje podľa počtu vychovaných detí. Každé pritom znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Zákon ale umožňuje úpravu odchodu do penzie najviac o 18 mesiacov, čo sú tri vychované deti. Tabuľka pritom definuje dôchodkový vek žien, ale aj mužov. Výchova dieťaťa sa pri odchode do dôchodku prioritne počíta ženám, no v prípade ich úmrtia či ďalších životných okolností má na zníženie nárok aj muž.

Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966 a viac. Ak nemali detí, dosiahnu dôchodkový vek 64 rokov presne v roku 2030.

Potom bude už vek odchodu do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života, s čím počíta návrh novely zákona. Ak ju parlament schváli, nové dôchodkové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2023. Odchod do dôchodku sa tak bude postupne predlžovať automaticky ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1967 a neskôr. Mechanizmus zvyšovania bude približne rovnaký ako ten, podľa ktorého sa vytvárala tabuľka.


Tabuľky dôchodkového veku pre mužov a ženy:


Aký bude dôchodkový vek v roku 2023

Vlani mohli ísť do dôchodku napríklad bezdetní muži či ženy narodení v roku 1959. Ak sa narodili na začiatku daného roka, dôchodkový vek dosiahli na začiatku novembra. Ak išlo napríklad o ženu, ktorá počas života vychovala aspoň jedno dieťa, mohla ísť do penzie už na začiatku vlaňajšieho mája. Dôchodkový vek žien v tomto ročníku navyše ešte upravovala súčasná vládna koalícia, pretože stará tabuľka nezohľadňovala počet vychovaných detí.

V budúcom roku môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Hneď v januári na to budú mať nárok práve ľudia z tohto ročníka, ktorí sa narodili v rovnakom mesiaci. Postupne počas budúceho roka potom môžu o odchod do penzie žiadať podľa dátumu ich narodenia. Dôchodkový vek v roku 2023 môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa. Do penzie pôjde podľa mesiaca narodenia.

Dôchodkový vek v roku 2023
Pre dôchodkový vek v roku 2023 bude stále platiť zavedená tabuľka. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kto pôjde do penzie v roku 2023 (príklady):

Príklad č. 1:

 • Poistenka narodená 31. októbra 1960
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 31. október 2023

Príklad č. 2:

 • Poistenka narodená 10. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 10. marec 2023

Príklad č. 3:

 • Poistenka narodená 15. februára 1962
 • Počet vychovaných detí: 3
 • Dôchodkový vek 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 15. december 2023

Muži s deťmi majú vlastnú tabuľku

Zákonodarcovia vytvorili tabuľku dôchodkového veku aj pre mužov s deťmi. Aj keď sa výchova prioritne uplatňuje ženám, môže nastať situácia, kedy bude mať právo na skorší odchod do penzie aj muž. Sociálna poisťovňa to pri výpočte urobí len vtedy, ak výchovu dieťaťa alebo viacerých detí nie je možné zohľadniť žene. Napríklad z dôvodu jej smrti pred dosiahnutím jej dôchodkového veku alebo ak muž vychovával deti po smrti matky.

Ak napríklad súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v plnom rozsahu. To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa však podľa zákona zohľadní len raz a len jednému poistencovi. Podľa slovenskej legislatívy je to prednostne žena.

Dôchodkový vek v roku 2023 tak dosiahnu napríklad muži s jedným dieťaťom, ktorí sa narodili v januári 1961. Do penzie môžu otcovia z príkladu odísť v septembri budúceho roka. V prípade dvoch detí to bude už v marci. Ak bude platiť rovnaký dátum narodenia u muža narodeného v roku 1962, ktorý vychoval tri deti, tiež môže požiadať o odchod do penzie v septembri budúceho roka.

Príklad č. 1:

 • Poistenec narodený 1. januára 1960
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. január 2023

Príklad č. 2:

 • Poistenec narodený 10. apríla 1961
 • Počet vychovaných detí: 1
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 10. december 2023

Príklad č. 3:

 • Poistenec narodený 15. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 61 rokov a 2 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 15. marec 2023

Tabuľky dôchodkového veku pre mužov a ženy: