Ani po januárovej valorizácii dôchodkov sa niektorým ľuďom nezvýši dôchodková dávka. Dôvodom je exekúcia penzie, ktorú môže vyšší dôchodok odštartovať. Viac nedostanú ani tí, ktorým sa už z penzie na exekúciu niečo strháva. Aj peniaze navyše po valorizácii totiž môžu putovať na dlhy. Sociálna poisťovňa od začiatku roka už prepočítava poberateľom dôchodkov sumu exekučnej zrážky. Ak bude ich dôchodok dostatočne vysoký na to, aby si z neho mohol niečo zobrať exekútor, o peniaze navyše z valorizácie prídu. Platí to pri každom zvyšovaní dôchodkov.

Exekúcia penzie sa naposledy zmenila po valorizácii na začiatku tohto roka. Dôchodky priznané ešte do konca vlaňajška sa zvyšovali o 3,6 percenta mesačnej sumy dôchodku. Dôchodky, ktoré bude štát priznávať až počas tohto roka, sa valorizujú o 14,5 percenta. Dôvodom rozdielu vo výške valorizácie je mimoriadne zvýšenie penzií, ktoré prebehlo vlani v júli. Ak niekto po týchto zvýšeniach dôchodkovej dávky prekonal alebo prekoná hranicu, od ktorej už môže začať exekúcia, penzistovi sa bude časť dlhu strhávať z dôchodku. Príde tak o peniaze, ktoré v rámci valorizácie získal.

Penzistov, ktorých sa to týka, o tom informuje štát. „Sociálna poisťovňa zaslala všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, respektíve oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku od 1. januára tohto roka bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Ku koncu vlaňajška bolo v exekučnom konaní takmer 20-tisíc dôchodcov.

Exekúcia penzie má svoje limity


O výške exekúcie rozhoduje stanovené percento zo životného minima a druh pohľadávky. Suma životného minima stúpla naposledy v júli na úroveň 268,88 eura mesačne. Zrážky z dôchodku sa určia tak, že sa z penzie odpočíta chránená suma, zvyšok sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi a rozdelí sa na tri časti. Prvá tretina je určená na všetky pohľadávky a druhá na prednostné pohľadávky. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Exekútor potom môže použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, zrážka sa urobí z prvej tretiny. Ak o prednostnú, zrážka sa vykoná v rámci prvých dvoch tretín.

Ak ide o prednostnú pohľadávku, musí poberateľovi dôchodku z penzie zostať sto percent sumy životného minima. To znamená, že mu zostane minimálne 268,88 eura mesačne. Nepostihnuteľná sumu sa zvyšuje o polovicu tejto sumy, ak penzista ešte niekomu poskytuje takzvané výživné. Môže sa starať napríklad o nezaopatrené dieťa. Suma, na ktorú exekútor nemôže vtedy siahnuť, sa tak ešte zvýši o 134,44 eura mesačne. Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody za ublížením na zdraví, dane, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa či pohľadávky úhrady za sociálne služby.

exekúcia penzie
Exekúcia penzie môže začať po valorizácii dôchodkov (Ilustračné foto: Freepik/exekúcia penzie)

Keď ide o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku musí zostať aspoň 140 percent sumy životného minima. V tomto prípade to bude do júla 376,43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej penzista poskytuje výživné, mu musí zostať tiež ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 188,22 eura mesačne. Neprednostné pohľadávky tvoria napríklad splátky úverov. V prípade, že ide o zrážku výživného na maloleté dieťa, musí penzistovi zostať minimálne 122,92 eura mesačne. Ak okrem toho ešte niekoho vyživuje, k tejto sume sa ešte pripočíta ďalších 94,11 eura.

Komu sa začnú strhávať peniaze

Valorizácia dôchodkov tak od januára ovplyvní dve skupiny dlžníkov. Exekúcia penzie začne pri tých, ktorým sa zatiaľ nič nestrháva, pretože doteraz bol ich dôchodok nižší ako chránená suma. Ak niekto vlani poberal dôchodok na úrovni 370 eur mesačne, po januárovej valorizácii sa jeho penzia zvýšila na 383,40 eura mesačne. Ak by sa dôchodcovi mala z penzie strhávať neprednostná pohľadávka, poisťovňa mu bude z dávky zrážať časť peňazí na exekúciu, keďže sa jeho dôchodok dostal nad hranicu chránenej sumy. Od januára bude penzista dostávať penziu zhruba vo výške 380 eur.

Druhou skupinou sú ľudia, ktorým sa už dlh zráža z penzie. V prípade že dôchodca mal vlani penziu na úrovni 700 eur mesačne, jeho dôchodok sa od začiatku roka zvýšil na 725,20 eura. Ak exekútor od neho vymáha neprednostnú pohľadávku, z jeho penzie sa najprv odpočíta chránená suma 376,43 eura. Zvyšok sa potom rozdelí na tretiny, z čoho len jedna môže ísť na exekúciu. Doteraz exekútor dôchodcovi strhával približne 107 eur a na účet mu chodil dôchodok v sume viac ako 590 eur. Po novom mu exekútor bude z penzie brať zhruba 116 eur a jeho dôchodok bude na úrovni približne 609 eur. Vďaka tomu bude dlh splácať kratšie.

Sociálna poisťovňa tiež nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť na základe žiadosti penzistov. Platí to aj vtedy, ak sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Poisťovňa musí začať vykonávať exekučné zrážky z dôchodku, keď o tom rozhodne samotný exekútor. Plní si tak legislatívnu povinnosť ako platiteľ dôchodku. Podobne to funguje v prípade mzdy, vtedy musí zrážky z výplaty robiť zamestnávateľ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: