Ministerstvo práce chce zmeniť druhý pilier. Včera zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Ministerstvo chce predovšetkým zlepšiť efektívnosť sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia. Docieliť to plánuje zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu. Predvolená investičná stratégia bude platiť najprv pre nových a následne aj pre súčasných sporiteľov. Každý sporiteľ bude mať možnosť túto stratégiu odmietnuť.

Predvolená investičná stratégia bude znamenať, že každý sporiteľ bude podľa veku zaradený do vhodného fondu. Mladí ľudia by si tak na svoj dôchodok už nemali sporiť v dlhopisových fondoch, ktorých hlavným cieľom je neznehodnotiť majetok. Súčasným sporiteľom by sa mal v závislosti od ich veku majetok postupne presunúť z dlhopisových fondov do akciových a indexových.

Veľká časť ľudí má druhý pilier zle nastavený


Viac akcií by malo sporiteľom priniesť vyššie zhodnotenie. Kým pri dlhopisových fondoch sa priemerné ročné zhodnotenie doteraz pohybovalo na úrovni dvoch percent, pri negarantovaných fondoch bolo priemerné zhodnotenie 7,8 percenta ročne. Z 1,6 milióna sporiteľov pritom vlani malo svoje úspory v dlhopisových fondoch až 1,2 milióna. „Z uvedených dát, ako aj viacerých zverejnených odborných analytických materiálov a štúdií, jednoznačne vyplýva, že signifikantná časť sporiteľov nemá optimálne zvolenú alokáciu majetku v dôchodkových fondoch,“ tvrdí ministerstvo v predbežnej informácii k novele zákona.

Mladí ľudia, ktorí si sporia v dlhopisovom fonde môžu mať pri dosiahnutí dôchodkového veku na svojom účte o desaťtisíce eur menej, ako keby boli v indexovom fonde. Dlhopisové fondy zarábajú málo najmä preto, že dôchodkové spoločnosti musia garantovať, že klientom neznehodnotia peniaze. Preto ich investujú veľmi opatrne, čo sa odráža na nízkych výnosoch.

V súčasnosti platí, že pred dosiahnutím dôchodkového veku sa postupne majetok sporiteľov presúva z negarantovaných fondov do garantovaných. Pri dosiahnutí dôchodkového veku má sporiteľ už všetok majetok v garantovanom fonde. Ministerstvo chce zaviesť, aby aj po dosiahnutí dôchodkového veku mal sporiteľ časť majetku v akciách, pričom prioritou má byť anuitizácia, resp. dlhodobé vyplácanie úspor.

Aby mohli dôchodkové spoločnosti efektívne realizovať predvolenú investičnú stratégiu, ministerstvo chce prehodnotiť viaceré regulatórne požiadavky. Zmeniť by sa mohol najmä počet a charakter dôchodkových fondov, výber investičných nástrojov, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika a štruktúra odplát. Zmeny čaká aj sprostredkovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

Menej jednorazových výberov

Vstup do druhého piliera by mal byť znovu povinný, tak ako tomu bolo v minulosti. Kto nebude chcieť byť v druhom pilieri, bude mať možnosť v stanovenom čase z neho vystúpiť. Ministerstvo chce, aby sa viac ľudí zapojilo do druhého piliera, aby v budúcnosti mal priebežný dôchodkový pilier nižšie výdavky na výplatu dôchodkov.

Zjednodušiť by sa mal aj prestup z jednej dôchodkovej spoločnosti do druhej. Ak chce dnes niekto zmeniť dôchodkovú spoločnosť, musí najprv zájsť do Sociálnej poisťovne a požiadať o vydanie akceptačného listu. Ministerstvo práce chce tento akceptačný list zrušiť. Sporiteľovi tak po novom pravdepodobne bude stačiť, ak podpíše zmluvu s novou dôchodkovou spoločnosťou.

Zmeniť by sa mala aj výplata dôchodkov z druhého piliera. Ministerstvu sa nepáči, že väčšina ľudí si vyberá jednorazovú sumu namiesto toho, aby si za svoje úspory kúpili doživotný dôchodok. „Zachovanie súčasných podmienok vyplácania dávok, ktoré umožňuje spotrebovať finančné prostriedky v krátkom čase po dosiahnutí dôchodkového veku, by znamenalo zvýšenie rizika finančnej deprivácie vo vyššom seniorskom veku a je nevyhnutné prijať v tejto oblasti opatrenia na zlepšenie postavenia sporiteľov prehodnotením a predefinovaním nielen podmienok vyplácania dôchodkov z II. piliera ale aj foriem týchto dôchodkov,“ tvrdí ministerstvo práce.

Ministerstvo v súčasnosti zbiera k pripravovanej novele zákona návrhy a podnety od verejnosti. Predpokladá, že pripomienkové konanie začne v októbri tohto roku.