Garantovaným fondom v druhom pilieri sa v tomto roku nedarí. Štyri z piatich fondov sú v mínuse. V porovnaní s negarantovanými fondmi výrazne zaostávajú aj pri dlhodobom výkone.

Garantované fondy sa z diaľky pozerajú predovšetkým na výkonnosť indexových fondov. Tie od svojho vzniku vykázali priemerné ročné zhodnotenie vo výške 8,2 až 10,9 percenta. Naproti tomu priemerné dlhodobé zhodnotenie dlhopisových fondov dosahuje 1,6 až 2,5 percenta. Pri dlhodobom investičnom horizonte, akým je sporenie na dôchodok, to môže predstavovať rozdiely v nasporenej sume v desiatkach tisíc eur.

Ak by niekomu počas 40 rokov každý mesiac prišlo do garantovaného fondu 50 eur, v prípade ročného zhodnotenia vo výške dvoch percent by hodnota jeho dôchodkové účtu na konci dosahovala 36 636 eur. Z tejto sumy by pritom sporiteľ z vlastných peňazí vložil 24-tisíc eur a zvyšných 12 636 eur by tvorilo zhodnotenie.

Garantované fondy sa snažia najmä neprerobiť


Úplne inak by to vyzeralo v prípade, ak by mal počas týchto 40 rokov peniaze v indexovom fonde, ktorý by dosahoval ročné zhodnotenie vo výške 9 percent. Aj v tomto prípade by sporiteľ do druhého piliera poslal celkovo 24-tisíc eur, no na úrokoch by zinkasoval vyše 188-tisíc. Pri odchode do dôchodku by tak hodnota jeho účtu dosahovala 212 482 eur.

V porovnaní s dlhopisovým fondom by si tak človek, ktorý si vybral indexový fond, nasporil 5,8-násobne vyššiu sumu. To znamená, že aj jeho dôchodok z druhého piliera by mal byť 5,8-násobne vyšší.

Dlhopisové fondy prinášajú nízke zhodnotenie najmä vďaka garanciám. Ak by sa v nich totiž úspory klientov v priebehu desiatich rokov znehodnotili, museli by im dôchodkové spoločnosti doplatiť stratu z vlastných peňazí. Keďže sa tomu chcú vyhnúť, investujú peniaze sporiteľov nanajvýš opatrene. Výsledkom je veľmi nízke zhodnotenie.

Naproti tomu indexové fondy len kopírujú zvolený akciový index. Ide teda o pasívne spravované fondy, pri ktorých správca nezasahuje do zloženia portfólia. Vďaka silnému rastu akciového trhu v posledných rokoch dokázali indexové fondy svoju stratégiu pretaviť do vysokého zhodnotenia.

Indexové fondy prekonali aj akciové fondy

Indexové fondy výrazne prekonávajú aj akciové a zmiešané fondy. Dva zmiešané fondy dokázali doteraz sporiteľom priemerne zhodnotiť peniaze o 2,9 a 3,4 percenta ročne. V piatich akciových fondoch sa zase zhodnotenie pohybuje od 2,9 do 4,8 percenta ročne. Na rozdiel od indexových fondoch sú zmiešané i akciové fondy aktívne spravované. Ukazuje sa pritom, že doteraz sa lepšie darilo fondom, ktoré väčšiu časť majetku investovali do akcií.

Napriek tomu, že dlhopisové fondy v zhodnotení výrazne zaostávajú, má v nich peniaze najviac sporiteľov. Z celkových 10,898 miliardy eur, ktoré sa aktuálne nachádzajú v druhom pilieri, je až 7,154 miliardy v dlhopisových fondoch. V indexových, ktoré zarábajú najlepšie, sa v súčasnosti nachádza 2,053 miliardy eur. Zvyšné peniaze sú v akciových a zmiešaných fondoch.

Zmeniť dôchodkový fond pritom možno kedykoľvek. Ľudia, ktorí majú elektronický prístup k svojmu účtu, tak môžu urobiť aj cez internet. Ostatní to môžu urobiť v pobočke dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Kto chce zmeniť aj dôchodkovú spoločnosť, v ktorej si sporí na dôchodok, musí najprv zájsť do Sociálnej poisťovne a požiadať o vydanie akceptačného listu. Až na jeho základe môže uzatvoriť zmluvu s novou dôchodkovou spoločnosťou.