Skutočná individuálna spotreba (AIC) na Slovensku patrí k najnižším v krajinách Európskej únie. Informoval o tom Eurostat.

Podľa tohto porovnania bola v roku 2021 na Slovensku skutočná individuálna spotreba o 29 percent nižšia v porovnaní s priemerom Európskej únie. Horšie je na tom len Bulharsko (35 % pod priemerom EÚ) a Maďarsko (30 %). Naopak najlepšie je na tom Luxembursko (44 % nad priemerom EÚ), Nemecko (20 %) a Dánsko (19 %).

AIC je podľa Eurostatu vhodnejším ukazovateľom reálnej životnej úrovne domácností ako HDP na obyvateľa. Skutočná individuálna spotreba sa podľa Eurostatu skladá z tovarov a služieb, ktoré skutočne spotrebovali fyzické osoby bez ohľadu na to, či tento tovar a služby si kúpili alebo zaplatili domácnosti, vláda alebo neziskové inštitúcie.

„Ak napríklad v jednej krajine platí za služby zubných lekárov vláda a v inej krajine domácnosti, v medzinárodnom porovnaní založenom na výdavkoch domácností na konečnú spotrebu by sa neporovnávali veci rovnakého typu, ale v porovnávaní založenom na AIC áno,“ vysvetľuje Eurostat. AIC tak lepšie vyjadruje, aké chudobné či bohaté sú domácnosti v jednotlivých krajinách, pretože na rozdiel od HDP nehovorí o tom, čo sa v danej krajine vytvorí, ale čo v nej domácnosti spotrebujú.

Slovenské domácnosti patria k najchudobnejším v Európskej únii
Zdroj: Eurostat

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: