V roku 2020 bolo na cestách v krajinách Európskej únie s výnimkou Írska 19 102 smrteľných nehôd. Predstavuje to 43 smrteľných nehôd na milión obyvateľov. Počet zranených dosiahol najmenej 935 555. Informoval o tom Eurostat.


Najviac smrteľných nehôd sa väčšinou stáva vo vidieckych oblastiach. Najvyšší výskyt smrteľných nehôd bol najmä v Belgicku, Bulharsku, Grécku, najvzdialenejších regiónoch Francúzska, Poľsku a Rumunsku. Naopak v mestských regiónoch bola menšia miera smrteľných nehôd. „Môže to súvisieť s nižšou priemernou rýchlosťou: napríklad v zastavaných oblastiach môžu byť nižšie povolené rýchlosti, zatiaľ čo diaľničné siete vo veľkých mestských aglomeráciách a v ich okolí môžu byť často preťažené,“ tvrdí Eurostat.

Na Slovensku bolo najmenej smrteľných nehôd na východe, kde na milión obyvateľov pripadalo 27 úmrtí na cestách. V Bratislave ich bolo 36, na západnom Slovensku 57 a na strednom 56.

Tieto štatistiky vychádzajú z toho, na ktorých miestach k nehodám prichádza. V regiónoch, ktoré slúžia ako tranzitné koridory alebo regióny s vysokým počtom návštevníkov sa preto podľa Eurostatu môže vyskytovať vyšší počet zranení a smrteľných nehôd.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: