Rodičia, ktorí už od začiatku pandémie poberali pandemické ošetrovné (OČR) a medzičasom napríklad začali zarábať viac peňazí, môžu pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o nové prepočítanie dávky. Výška OČR sa totiž počíta z príjmu rodiča. Ak pred vyše dvomi rokmi zarábal menej peňazí ako v súčasnosti, môže dostávať aj vyššie pandemické ošetrovné. Rodičia musia znovu vyplniť žiadosť o óčéerku a poslať ju do poisťovne. Výška OČR je uvedená v prvom rozhodnutí o priznaní dávky, ktorú rodičia dostávali počas pandémia.

Ošetrovné sa určuje z hrubej mzdy v prípade zamestnanca, alebo z vymeriavacieho základu živnostníka a dobrovoľne poistených. Výška OČR je 55 percent denného vymeriavacieho základu od prvého dňa. Sumy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Existuje aj maximálne denné ošetrovné, ktoré je v tomto roku na úrovni 43,80 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie poisťovňa v súčasnosti vyplatí maximálne 613,20 eura.

V praxi funguje aj takzvané dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní. Poberá sa v prípadoch, kedy je člen rodiny viac dní po sebe v nemocnici a po prepustení je predpoklad, že bude potrebné sa o neho doma starať najmenej 30 dní. V tomto prípade je mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať 1 313,90 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 357,70 eura.

Výška OČR v roku 2023:

Výška OČR sa mení podľa zárobkov

Stále platí, že ošetrovné môže získať zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež žena bez nemocenského poistenia v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade ženy, ktorej poistenie zaniklo v období tehotenstva. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba si musí platiť nemocenské poistenie 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku. Zamestnanec a živnostník majú nárok bez ohľadu na to, ako dlho sú poistení.

Ak niekto napríklad na začiatku pandémie zarábal 1 200 eur mesačne, za dva týždne ošetrovania mohol doteraz dostať zhruba 300 eur. Ak sa jeho príjem medzičasom zvýšil napríklad o 200 eur, po novom môže za rovnaký počet dní poberať sumu 354 eur. Keď sa rodičia vymenia v poberaní ošetrovného, druhý rodič zarába napríklad 2 000 eur a požiada o poberanie dávky, výška OČR môže byť na úrovni viac ako 506 eur. Takú dávku dostane rodič za 14 dní.

výška očr
Výška OČR sa počíta z príjmu rodiča. (Ilustračné foto: Depositphotos)

O prepočet dávky treba požiadať priamo pobočku. Pri zamestnancoch je to podľa sídla firmy, živnostníci žiadajú pobočku podľa svojho trvalého pobytu. Podpísanú žiadosť jej môžu zaslať buď poštou alebo e-mailom. Potom, ako rodičia začnú poberať ošetrovné v novej výške, už nemusia posielať novú žiadosť. Stačí, keď na konci mesiaca pošlú do poisťovne elektronický formulár čestného vyhlásenia, v ktorom vyznačia dni, za ktoré si óčéerku uplatňujú.

Podľa predbežných štatistických údajov vyplatila Sociálna poisťovňa v minulom roku takmer 210-tisíc dávok pandemické ošetrovné v celkovej sume 35,5 milióna eur.

Podmienky nároku sa nezmenili

Napriek tomu, že pandemická situácia už nie je dramatická, rodičia môžu stále žiadať o takzvané pandemické ošetrovné (OČR). Spustené bude dovtedy, kým bude trvať mimoriadna situácia. V súčasnosti tiež prebieha epidémia respiračných ochorení, kvôli ktorým sa zatvárajú školy a škôlky. Rodičia tak môžu poberať OČR na dieťa do 11 rokov. Nárok sa týka aj rodičov detí do 18 rokov veku, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

OČR na dieťa sa tak čerpá počas takzvaných chrípkových prázdnin. Môže ísť o triedu alebo celú školu, ktorú kvôli vyššiemu počtu chorých detí spravidla zatvorí hygienik, riaditeľ školy alebo jej zriaďovateľ. Ošetrovné sa vypláva aj vtedy, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténu. Musí to potvrdiť pediater. OČR na dieťa do 16 rokov si môžu rodičia nárokovať len v prípade, ak je naozaj choré a o tom, že celodenné ošetrovanie naozaj potrebuje, rozhodne jeho lekár.

Pandemická óčéerka bola zavedená ešte začiatkom marca v roku 2020 a podmienky nároku sa odvtedy nezmenili. „Dávka môže pomôcť rodičom, ktorí sa o deti starajú doma alebo ak sa deti budú učiť z domu on-line z dôvodu uzatvorenia školy, škôlky či triedy. Ide napríklad o situáciu, ak hygienik buď z dôvodu chrípkovej epidémie alebo epidémie koronavírusu uzavrie triedu alebo školu, respektíve o uzatvorení rozhodne iný príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ),“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Sociálnej poisťovni k tomu nemusia rodičia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o uzatvorených školách či triedach totiž dostáva priamo od okresných úradov, ktorým poskytujú údaje samotné školy.