Brexit od januára budúceho roku pocítia všetci Slováci, ktorí cez Revolut nakupujú akcie. Obchodná spoločnosť Revolut Trading Limited (RTL) nebude môcť od 1. januára 2021 poskytovať svoje služby v celom Európskom hospodárskom priestore ako zástupca firmy v Spojenom kráľovstve.

„To znamená, že RTL po tomto dátume už nebude mať oprávnenie v mene svojej hlavnej firmy inzerovať, propagovať alebo vám inak poskytovať obchodné služby podľa právnych predpisov EÚ,“ informoval Revolut. Neznamená to však, že Revolut prestane Európanom poskytovať investičné služby. Kto ich chce využívať aj naďalej, musí súhlasiť s novými podmienkami.

Prídete o európsku ochranu

Hlavnou zmenou je, že klienti už nebudú môcť využiť právnu ochranu Európskej únie. Revolut tvrdí, že naďalej budú mať prospech z britských zákonov či predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Investori nebudú môcť po novom adresovať svoje sťažnosti so službou ani finančnému ombudsmanovi v Spojenom kráľovstve. Revolut tvrdí, že urobí všetko pre to, aby problémy klientov, ktorí nie sú s akoukoľvek službou spokojní, vyriešil.

Firma oznámila, že všetky investície budú aj naďalej v držbe spoločnosti DriveWealth LLC a chránené spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) v USA. „Buďte si istí, že investície, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom aplikácie Revolut, budú aj po 31. decembri 2020 naďalej v bezpečí,“ informoval Revolut. 

Klienti, ktorí sa rozhodnú akceptovať nové podmienky, si musia v novembri aktualizovať svoju aplikáciu Revolut a v nej potvrdiť, že so spoločnosťou RTL obchodujú z vlastnej iniciatívy, na základe trvalého vzťahu a že boli informovaní, že službu neposkytuje subjekt, ktorý má na to povolenie EÚ. Takisto musia potvrdiť, že si sú vedomí, že nemajú výhody zo žiadnej regulačnej ochrany EÚ alebo zo systémov náhrad pre investorov.

Revolut chce európsku investičnú licenciu

Kto s novými pravidlami nesúhlasí, musí predať všetky svoje akcie a previesť peniaze z investičného účtu na svoj bežný účet. Svoj obchodný účet následne musí uzatvoriť do 31. decembra 2020. Za predaj akcií v tomto prípade zaplatia klienti bežné poplatky. Tí, ktorí majú bezplatný účet, majú zadarmo k dispozícii tri obchody mesačne. Za každý ďalší zaplatia jedno euro.

Revolut upozorňuje, že predaj akcií môže mať pre investora daňové dôsledky a preto odporúča využiť daňové poradenstvo. Na Slovensku je predaj zo zisku akcií oslobodený od platenia daní po jednom roku od ich nákupu.

Investori, ktorí do konca roka nič neurobia, teda nepotvrdia súhlas s novými podmienkami, ani neuzatvoria svoje pozície, nebudú mať od januára prístup k svojmu obchodnému účtu. Dostanú sa k nemu až potom, ako odsúhlasia nové podmienky.

V budúcnosti by sa mohlo všetko vrátiť k pôvodným pravidlám. Revolut v súčasnosti žiada o licenciu v Írsku, ktorá mu umožní poskytovať investičné služby v celom Európskom hospodárskom priestore. Klientov bude o postupe následne informovať.

Ide už o druhú zmenu, ktorú pocítia slovenskí klienti Revolut v súvislosti s Brexitom. Firma im na konci septembra zmenila čísla účtov. Kým dovtedy využívali britské čísla účtov, po novom majú konto vedené v Litve. Ešte do konca novembra pritom paralelne funguje aj pôvodné číslo účtu. Po tomto termíne prestanú prevody na starý účet fungovať a automaticky sa vrátia odosielateľovi.