Novomanželia sa vybrali na svadobnú cestu na ostrov Maurícius. Zároveň mali uzatvorené aj poistenie batožiny v rámci cestovného krytia. Keďže cestovali počas pandemických obmedzení, prechod cez kontrolu trval takmer dve hodiny. Keď prišli k batožinovému pásu, zistili, že na ňom ich kufor chýba. Podľa záznamov leteckej spoločnosti sa nedostal sa musel stratiť v destinácii, z ktorej odlietali. Kým sa prípad nevyšetril, museli si potrebné veci zaobstarať. No keďže mali uzatvorenú poistku, stratený kufor s vecami im poisťovňa preplatila.

Poistenie batožiny je spravidla súčasťou základného balíka cestovného poistenia, ale dovolenkári si ho môžu aj pripoistiť. Jeho úlohou je chrániť obsah cestovných kufrov, ktoré niekto napríklad ukradne. Poistka zahŕňa aj poškodenie batožiny pri havárii či živelnej udalosti, prípadne aj jej stratu alebo poškodenie pri ceste. Poisťovňa v prípade batožiny prepláca hodnotu jej obsahu s ohľadom na jeho opotrebovanie. V zmluve sa dohodne maximálna poistná suma, ktorú cestovateľ v prípade poistnej udalosti dostane.

Poistné udalosti sú v zmluvách či podmienkach presnejšie špecifikované. Poisťovňa sa napríklad pozerá na okolnosti krádeže batožiny. Keď niekomu kufor ukradnú napríklad z hotelovej izby, musí byť preukázané, že veci boli zabezpečené. Dovolenkári napríklad nemôžu len tak nechať otvorené dvere. Pri drahšej batožine musia využiť všetky dostupné bezpečnostné zariadenia, ako napríklad trezory či uzamykateľné skrine.

Pri batožine zničenej živelnou udalosťou poisťovňa napríklad zisťuje, či sa dovolenkár vyhýbal miestam, kde sa výskyt živelnej udalosti predpokladal. Cestovateľ by napríklad nemal zámerne chodiť do oblasti, kde je povodeň. Keď batožinu stratí, poškodí alebo jej stratu spôsobí letecká spoločnosť, poisťovňa môže vyžadovať potvrdenie od dopravcu, že sa to naozaj stalo.

Poistenie batožiny nekryje všetko

V poistných podmienkach sú uvedené aj prípady, v ktorých poisťovňa škodu na batožine nepreplatí. Každá má pritom svoje vlastné podmienky. Poistenie batožiny väčšinou nekryje škody, ktoré spôsobí rodinný príslušník či spolucestujúci. Poistené nebývajú ani škody spôsobené vlámaním sa do stanu, prívesu alebo vreckovými krádežami. Okrem toho treba počítať aj s tým, že žiadna poisťovňa na trhu dovolenkárovi nenahradí napríklad krádež peňazí z batožiny. Týka sa to aj cenných papierov, starožitností, veci umeleckej hodnoty a podobných cenín.

Väčšina poisťovní sa zhoduje aj pri ďalšom obsahu kufrov, ktorý poistenie batožiny nekryje. Ide napríklad o okuliare či protézy všetkých druhov, cestovné lístky a rôzne vstupenky, kľúče, tabakové výrobky a alkohol, zbrane a strelivo, ďalej rôzne plány a projekty či prototypy, pamäťové karty či dokonca zvieratá a rastliny. Poisťovňa za batožinu nepovažuje ani prevážané dopravné prostriedky. Výnimkou môžu byť bicykle a invalidné vozíky, ktoré musia byť pri preprave zabezpečené.

Poistenie batožiny
Poistenie batožiny je spravidla v základnom balíku cestovného poistenia (Foto Finsider: Peter Csernák)

Medzi výluky cestovného poistenia patrí napríklad aj varovanie ministerstva zahraničných vecí pred vycestovaním do nebezpečných krajín, v ktorých je zvýšené riziko vojny, terorizmu či občianskych nepokojov. Ak sa stanú bez varovania, poisťovne ich štandardne kryjú. V každej poisťovni sa tiež v rámci poistnej sumy limitujú cennosti, elektronika či iné hodnotné veci. Niektoré poisťovne ich nekryjú vôbec, iné na to majú stanovený poistný limit.

Ako môže vyzerať poistenie batožiny

V každej poistnej zmluve je pri batožine nastavený poistný limit. Ide o maximálnu sumu, ktorú môže dovolenkár dostať v prípade poškodenej, stratenej alebo ukradnutej batožiny. Poisťovne môžu limit ešte osobitne rozdeliť na doklady, elektroniku či nenávratnú finančnú pomoc pri krádeži alebo strate platobných kariet. Niektoré poisťovne plnenie podmieňujú aj spoluúčasťou. To znamená, že časť škody si musí zaplatiť dovolenkár sám.

Príklad č.1:

 • Dovolenka na ostrove Maurícius pre dve osoby na 14 dní.
 • Cestovné poistenie nezahŕňa poistenie storna.
 • Cestovné poistenie zahŕňa poistenie batožiny, úrazy, liečebné náklady a zodpovednosť.
 • Najnižšia cena poistenia je 64,40 € od poisťovne Generali.
 • Celkový limit na batožinu: max. 4 000 €
 • Limit na jednu vec: 500 €
 • Strata dokladov: 350 €
 • Finančná pomoci pri krádeži či strate platobných. prostriedkov: 400 €
 • Limit na elektroniku: 1/3 z poistnej sumy

Príklad č. 2:

 • Športovanie v Taliansku pre jednu osobu na 7 dní.
 • Cestovné poistenie nezahŕňa poistenie storna.
 • Cestovné poistenie zahŕňa poistenie batožiny, úrazy, liečebné náklady a zodpovednosť.
 • Najnižšia cena poistenia je 13,69 € od poisťovne Wüstenrot.
 • Celkový limit na batožinu: 800 €
 • Limit na jednu vec: 200 €
 • Strata dokladov: 200 €
 • Finančná pomoci pri krádeži či strate platobných. prostriedkov: 0 €
 • Limit na športové vybavenie: max. 800 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: