V Českej republike, len kúsok od slovenských hraníc, sa včera prehnalo ničivé tornádo. Okrem iného poničilo aj množstvo domov. Škody, ktoré spôsobí vietor, štandardne kryje poistenie nehnuteľnosti. Poisťovne klientom môžu pomôcť aj s náhradným ubytovaním či odpratávaním škôd.


Jednotlivé poisťovne majú aj rozdielne definované, čo sa rozumie pod víchricou. „Víchricou sa v zmysle poistenia rozumie prúdenie vzduchu rýchlosťou aspoň 75 km za hodinu,“ povedala špecialistka externej komunikácie z Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. V poisťovni Uniqa zase preplatia škody už v prípade, že vietor dosiahne rýchlosť 60 kilometrov za hodinu.

Kým škody na domoch a bytoch kryje poistenie nehnuteľnosti a škody na vybavení domácnosti preplatí poisťovňa z poistenia domácnosti. Ide o všetky hnuteľné veci ako je napríklad nábytok či elektrospotrebiče. „Ak víchrica poškodí auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia,“ povedala vedúca oddelenia komunikácie Generali Poisťovne Monika Majerčíková.

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti

Poisťovne často núkajú klientom aj asistenčné služby. „Asistenčné služby zabezpečia v závislosti od typu produktu ubytovanie osôb, prepravu poisteného, presťahovania vecí, stráženie objektu. V rámci havarijného poistenia zabezpečia asistenčné služby napríklad odťah vozidla,“ povedala M. Majerčíková. Klientom odporúča kontaktovať v prípade škôd priamo asistenčné služby, ktoré ich informujú o všetkom, na čo majú nárok podľa zmluvy.

Podľa porovnávača Najpoistenie.sk sa cena za poistenie domu na sumu 150-tisíc eur v oblasti, kde neboli záplavy, pohybuje od 111 po 171,80 eura ročne v závislosti od zvolenej poisťovne. Pozerať však treba nielen na cenu, ale aj to, čo daný balík poistenia obsahuje. Kým niektoré poisťovne majú škody, ktoré spôsobí vietor respektíve víchrica, už v základnom balíku, v iných si treba zvoliť drahšie poistenie.

Napriek tomu, že cena poistky v pomere k poistnej sume je relatívne nízka, stále je veľa ľudí, ktorí nemajú svoj domov poistený. Potom sa musia spoliehať na pomoc štátu a na rôzne zbierky. Pri poistení nehnuteľnosti je zároveň dôležité, aby bol dom či byt poistený na správnu sumu. Ak je poistený na nižšiu sumu, je poistka síce lacnejšia, no prichádza k takzvanému podpoisteniu. To znamená, že v prípade poistnej udalosti dostane klient menej peňazí, než aká bola skutočná škoda.

Poistenie nehnuteľnosti a vietor v jednotlivých poisťovniach

Allianz – Slovenská poisťovňa

Víchrica, búrlivý vietor a tornádo sú v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti v Allianzi automaticky kryté automaticky už v základnom balíku majetkového poistenia spolu s ostatnými živlami. Víchricou sa v zmysle poistenia rozumie prúdenie vzduchu rýchlosťou aspoň 75 km/hodinu.

V rámci poistenia majú klienti nárok aj na náhradné ubytovanie poskytované po dobu nevyhnutnú na uvedenie domácnosti do pôvodného stavu ak sa stala neobývateľnou, a to v sume do 50 eur za deň po dobu maximálne 90 dní. Poistenie tiež kryje odstránenie, vyčistenie a vysušenie poistených vecí a stavebných súčastí, vrátane strhnutia poškodených častí a odvoz sutiny a zvyškov na najbližšiu skládku a ich likvidácia, a to nad rámec poistnej sumy do výšky 20 percent z celkovej poistnej sumy.

Uniqa

V rámci poistenia nehnuteľnosti ako aj zariadenia domácnosti sú už v základnom poistení kryté škody spôsobené búrlivým vetrom s rýchlosťou nad 60 km/h, to znamená, že poistenie kryje aj škody spôsobené tornádom.

Asistenčná pomoc je automaticky krytá poistnou zmluvou ako bonus . Do určitých limitov poskytuje poistenie aj náhradné ubytovanie po dobu maximálne šiestich mesiacov. Na odpratanie trosiek slúžia náklady po poistnej udalosti, ktoré sú už v základnom krytí vo výške 10 percent z poistnej sumy nehnuteľnosti, resp. pripoistením sa dajú zvýšiť až na 20 percent z poistnej sumy nehnuteľnosti.

Kooperativa poisťovňa

Poistenie majetku v poisťovni Kooperativa kryje tornádo už v základnom balíku.

Klienti majú napríklad nárok na preplatenie nákladov na primerané ubytovanie po poistnej udalosti maximálne počas šiestich mesiacov a do výšky tisíc eur.

Generali Poisťovňa

Víchrica patrí medzi základné poistené riziká v produktoch na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Poisťovňa pristupuje k podobným situáciám aktívne. Ak vie, že došlo k nejakej katastrofickej poistnej udalosti preveruje, či má v zasiahnutých oblastiach klientov a následne ich kontaktuje a škody proaktívne zaeviduje.

V rámci poistného krytia sú hradené aj odpratávacie náklady vo výške dojednanej v zmluve. Asistenčné služby zabezpečia v závislosti od typu produktu ubytovanie osôb, prepravu poisteného, presťahovania vecí, stráženie objektu.

Komunálna poisťovňa

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody spôsobené tornádom a krupobitím už v základnom
balíku.

V rámci poistenia domov, bytov a domácnosti majú klienti nárok na úhradu nákladov na náhradné ubytovanie po poistnej udalosti po dobu šiestich mesiacov až do výšky limitu 2 000 eur podľa zvoleného balíka poistenia a využiť môžu aj asistenčnú službu, ktorá im pomôže napránení pri odstránení a odvoze zvyškov, pri vyčistení a vysušení domácnosti.