Mnohí ľudia majú roky poistené svoje bývanie, platia pravidelne poistné a spoliehajú sa na to, že ak sa niečo stane, poisťovňa im preplatí škodu. Keď naozaj príde ku škodovej udalosti, zistia, že ich poistka práve túto škodu nekryje alebo výška škody je výrazne vyššia, než koľko im je poisťovňa ochotná zaplatiť. Týmto problém však možno predísť.


Základom pri poistení bývania je rozlišovať dva samostatné poistné produkty – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Kým poistenie nehnuteľnosti kryje škody na múroch a pevných častiach budovy, poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetko vybavenie. Každá poisťovňa pritom môže mať mierne odlišne stanovené, čo spadá do poistenia domácnosti a čo do poistenia nehnuteľnosti.

Najlepšie je preto mať domácnosť i nehnuteľnosť poistenú v tej istej poisťovni. V takom prípade sa nemôže stať, že poisťovňa, v ktorej máme poistenú nehnuteľnosť, nám bude tvrdiť, že kuchynská linka je súčasťou domácnosti a poisťovňa, v ktorej máme poistenú domácnosť zase bude tvrdiť, že ide o pevnú súčasť bytu a preto by ju malo chrániť poistenie nehnuteľnosti. Rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami môžu byť aj pri klimatizácii, podlahách či vstavaných elektrospotrebičoch.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na jednej zmluve

Poisťovne núkajú aj kombinovaný produkt, ktorý chráni nehnuteľnosť ako aj domácnosť. Výhodou takéhoto riešenie je nielen to, že klient získa istotu, že má poistené naozaj všetko, ale môže sa dopracovať aj k nižšej cene v porovnaní s tým, ak by mal uzatvorené dve samostatné zmluvy. A navyše bude musieť platiť len jedno poistné.

Ďalší dôležitý faktor pri uzatváraní poistenia domácnosti a nehnuteľnosti je rozsah poistenia. Teda zoznam rizík, proti ktorým nás poisťovňa bude chrániť. Poisťovne núkajú väčšinou niekoľko balíčkov, ktoré sa líšia cenou a rozsahom. Platí, že čím lepšie chceme byť chránení, tým viac nás to bude stáť. Aj keď mnohí ľudia si vyberajú poistenie len podľa ceny, môžu napokon na pár ušetrených eur doplatiť, keď zistia, že poistka ich nechráni proti niektorým rizikám.

Podľa štatistík pri nehnuteľnostiach predstavuje najväčšie riziko voda. Môže ísť o záplavy, prívalové dažde ale aj vodu z prasknutého potrubia. Navyše ak v byte praskne vodovodná rúra, hrozí že voda poškodí nielen náš vlastný byt, ale môžeme vytopiť aj susedov. Súčasťou poistenia nehnuteľnosť preto býva aj poistenie zodpovednosti za škodu. Ak niekto takéto poistenie nemá, musí škody susedom vyplatiť z vlastných peňazí.

Treba určiť hodnotu vecí v domácnosti

K poisteniu domácnosti zase možno dojednať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti. Ak niekto z členov domácnosti spôsobí škodu aj mimo svojho obydlia, hradí sa to práve z tohto poistenia. Deti môžu napríklad rozbiť pri futbale okno loptou, alebo majiteľ bytu môže niekomu neúmyselne spôsobiť škodu na zdraví. Toto poistenie sa pritom môže vzťahovať aj na zvieratá.

Pri uzatváraní poistenia je potrebné aj správne zvoliť poistnú sumu. Ak niekto uzatvorí poistenie nehnuteľnosti na nižšiu sumu, ako je hodnota nehnuteľnosti, získa síce lacnejšiu poistku, ale v prípade škody dostane aj menej peňazí. Poisťovňa mu skráti poistné plnenie v rovnakom pomere, ako bola nehnuteľnosť podpoistená. Ak si napríklad niekto poistí nehnuteľnosť len na 70 percent jej skutočnej hodnoty, poisťovňa mu vždy vyplatí len 70 percent skutočnej škody. Ak by bola škoda napríklad 10-tisíc eur, klient dostane len 7-tisíc.

To platí aj pri poistení domácnosti. Tu je situácia zložitejšia, pretože je ťažké presne určiť hodnotu vecí, ktoré máme v domácnosti. Poisťovne často núkajú pomoc pri výpočte hodnoty domácnosti na základe rozlohy bytu, Generali má aj aplikáciu, ktorá klienta prevedie domácnosťou a pýta sa postupne na vybavenie a jeho cenu. V končenom dôsledku je za správnosť poistnej sumy zodpovedný klient.

Poistenie nehnuteľnosti treba občas prehodnotiť

Pri poistení domácnosti treba pamätať aj na to, že hodnota domácnosti sa zvyšuje spolu s tým, ako dokupujeme nové veci, respektíve vymieňame staré veci za nové a drahšie. Pri poistení nehnuteľnosti treba prihliadať aj na to, že ceny nehnuteľností sa neustále zvyšujú. Ak si niekto uzatvoril poistenie nehnuteľnosti pred piatimi rokmi na vtedajšiu hodnotu nehnuteľnosti a poistná suma sa za ten čas nijako nezvýšila, dnes je veľmi pravdepodobne už daná nehnuteľnosť podpoistená.

Napríklad v treťom štvrťroku 2015 bola priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku 1 243 eur za jeden štvorcový meter. V treťom štvrťroku minulého roku to už bolo 1 792 eur. To znamená, že byt s rozlohou 80 štvorcových metrov za ten čas zdražel z 99 400 eur na 143 360 eur. Ak si niekto pred piatimi rokmi poistil tento byt na 99 400 eur a doteraz si nezvýšil poistnú sumu, znamená to, že dnes je byt podpoistený o 31 percent. V prípade vzniku škody tak dostane majiteľ o 31 percent peňazí menej, ako je skutočná výška škody.

Každý, kto má poistenú nehnuteľnosť alebo domácnosť, by mal preto aspoň raz za päť rokov vytiahnuť svoje poistné zmluvy a preskúmať, či ešte postačujú. Okrem toho, že môže byť nízka poistná suma, mohol medzičasom prísť na trh nový a lepší produkt.