Nový mestský bulvár, bloková štvrť so živým parterom, dostatočná občianska vybavenosť. Nové školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, športoviská, parky a zeleň.

Takto si predstavuje novú štvrť na Mlynských nivách magistrát Bratislavy, ktorý zadal Metropolitnému inštitútu Bratislavy (MIB) pripraviť podklady na mestskú urbanistickú štúdiu Mlynské nivy. MIB má pri tvorbe štúdie spolupracovať so súkromnými developermi, ktorí majú v tejto mestskej časti pozemky a už rozostavané budovy, ale aj s mestskou časťou Ružinov a verejnosťou.

Celé územie bývalých fabrík má rozlohu 138 hektárov. MIB očakáva, že developerské návrhy by mali súčasnú kapacitu bytov v tejto lokalite zdvojnásobiť, čo by prinieslo bývanie pre 20-tisíc obyvateľov. A to už je naozaj veľkosť novej mestskej štvrte.

Mlynské Nivy dostanú viac zelene

„Okrem veľkej ucelenej rozlohy vo vnútornom meste, je územie vhodné pre rozvoj aj vďaka tomu, že je v ňom vytvorená technická infraštruktúra a tiež plánované pripojenie do systému koľajovej dopravy,“ píše MIB v návrhu zadania na urbanistickú štúdiu. Odborníci z mesta si predstavujú, že táto štvrť bude mať dostupnosť všetkého do 15 minút chôdze, budú tam aj cyklotrasy, električka a veľa zelene.

„Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami. Vznikne tu tiež sieť verejných parkov, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy,“ píše MIB.

Zóna Mlynské Nivy postupne premenila bývalé priemyselné podniky na biznis centrá. To sú všetko druhy stavieb s veľkými zastavanými a spevnenými plochami a minimálnymi plochami zelene. To chce MIB postupne zmeniť.

„Pri rozvoji mesta preto dbáme na budovanie klimatickej odolnosti. Verejné priestory postupne prepájame a zazeleňujeme tak, aby sme sa vyhli vzniku tzv. tepelných ostrovov,“ vysvetľuje Martin Berežný, riaditeľ Sekcie územného plánovania MIB.

Podľa neho v novej štvrti by ťažiskový verejný priestor mala predstavovať samotná ulica Mlynské nivy, na ktorú môžu nadväzovať aj menšie verejné priestory v podobe námestí a vzájomne prepojená sieť parkovo upravených plôch od zonálnych parkov, cez lokálne až po pocket (malé) parky.

Mlynské Nivy
Lokalitu Mlynské Nivy čakajú zmeny (Zdroj: MIB)

Výhody novej štvrte

Za výhodu novej štvrte považujú odborníci aj jej dobré napojenie na dunajské nábrežie, Zimný prístav, vznikajúci downtown pri autobusovej stanici Nivy, Ružovú dolinu či Prievoz.

„Územie je súčasťou širšieho centra mesta s dobrou dostupnosťou na MHD. V kontakte s ním je aj diaľnica D1 a rýchlostná cesta R7, stredom územia Mlynských nív bude prechádzať električková trasa v smere centrum – Podunajské Biskupice a Vrakuňa,“ opisuje dopravné benefity M. Berežný.

Výškové budovy by na tomto území mali byť výnimkou alebo vôbec. Odborníci vidia v tejto štvrti skôr blokovú zástavbu s nižšími budovami. Mlynské Nivy totiž podliehajú limitom ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika.

„Preto nie je možné v danej lokalite uvažovať s lokalizáciou podobných výškových budov ako je tomu v downtowne,“ vysvetľuje M. Berežný. Do tejto zóny podľa neho jednoznačne patrí bloková zástavba, ktorá vytvorí kompaktné rozšírenie centra mesta.

Spolupráca s developermi

MIB plánuje pri tvorbe urbanistickej štúdie spolupracovať aj so súkromným sektorom. „Vďaka tejto spolupráci sa vyhneme tomu, že v území vznikne zoskupenie individuálnych projektov v tesnej blízkosti, ale dokážeme vytvoriť modernú štvrť s potrebnými funkciami,“ hovorí riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr. Naráža zrejme na to, že projekty Penty, HB Reavis či J&T Real estate sú architektonicky veľmi odlišné, hoci sú blízko seba.

Developeri o spoluprácu s mestom majú zjavný záujem. Keď mesto minulý rok vyhodnotilo výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania, prišlo v lokalite Mlynské nivy 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov.

 „Ak magistrát otvorí dialóg s vlastníkmi, investormi a širšou verejnosťou, výsledkom môže byť pozitívna zmena tejto z veľkej časti zanedbanej „šedej“ zóny Bratislavy a jej premena na kvalitné mestské prostredie,“ povedal Daniel Suchý, hovorca J&T Real Estate pre portál yimba.sk.

Radek Pšenička, riaditeľ Urban a biznis developmentu YIT Slovakia sa zase vyjadril, že je viac ako žiadúce „poupratovať“ v tomto priestore a priniesť do lokality kvalitný udržateľný urbanizmus.

Pripomienky na zverejnený návrh zadania môžu dotknuté subjekty a verejnosť posielať od 9. januára do 7. februára 2023.

Spracovaná urbanistická štúdia bude potom posudzovaná a predložená Mestskému zastupiteľstvu. Po jej schválení sa stane pokladom pre zmenu Územného plánu. Na novú štvrť si však Bratislavčania budú musieť počkať ešte roky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: