Nekonečný príbeh. Aj takto by sa dal pomenovať projekt výstavby nemocnice Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač. Hoci sa stavba začala projektovať už v roku 1982, doteraz sa tu nachádza len zbúranisko skeletu nedostavanej nemocnice a náletová zeleň. Prečo je to tak?

Môže za to najmä neschopnosť štátu plánovať a financovať nákladnú stavbu, nekoncepčnosť a menenie manažérov na ministerstve zdravotníctva, či predstáv  ako by nemocnica Rázsochy mala vyzerať.

Keď v lete roku 2019 vtedajší premiér Peter Pellegrini pózoval v bagru, ktorý búral skelet rozostavanej nemocnice Rázsochy, vyzeralo to, že sa čoskoro začne stavať. „Nekonečná sága rozostavaného komplexu nemocnice Rázsochy sa končí a začína sa nová etapa výstavby novej nemocnice,“ tvrdil vtedy podľa Denníka E premiér. Začiatok jej výstavby odhadoval na rok 2022. Píše sa rok 2023 a bagrov na stavbe niet.

Bol to však len marketing vtedajšej vládnej strany Smer pred blížiacimi sa voľbami. Strana chcela demonštrovať, že v zdravotníctve ide niečo robiť.

Dnes, po tri a pol roku, sa na stavenisku nič neudialo, teda ak nerátame pribúdajúcu náletovú zeleň, a v príprave projektu sú tiež veľké omeškania. Za tie už môže súčasná vláda Eduarda Hegera, ktorá za tri roky hasila jednu krízu za druhou a na riešenie projektu novej nemocnice jej akosi neostal čas. Aj preto príprava projektu Rázsoch mešká a hrozí prepadnutie európskych peňazí z Plánu obnovy.

Príčiny meškania

Na meškanie projektovania nemocnice upozornila nedávno Národná implementačná a koordinačnej autorita (NIKA). Príčin meškania vidí niekoľko. „Na rezorte zdravotníctva v tomto projekte vnímame značnú personálnu poddimenzovanosť, chýba manažment projektu a jednoznačné zadefinovanie harmonogramu,“ píše NIKA v materiáli, ktorý pripravila pre vládu.

Podľa NIKA chýba v tíme 8 až 10 odborníkov, ktorí v tejto fáze projektu už mali plnohodnotne plniť svoje úlohy. Chaos je aj v podlahovej ploche budúcej nemocnice, ktorá sa na konci vlaňajška  zvýšila, ale v projektovej dokumentácii sa počíta s jej znížením.

NIKA vidí aj možné problémy medzi dvoma spoločnosťami (Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting), ktoré ešte v roku 2019 zvíťazili vo verejnom obstarávaní na komplexnú projektovú prípravu. Tá by mala stáť takmer 17 miliónov eur.

Rázsochy sa stavajú už viac ako 40 rokov. Kedy bude nemocnica hotová?
Miesto, na ktorom by mala vyrásť nemocnica Rázsochy (Zdroj: EIA)

Nerobte paniku

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevidí dôvod na paniku. „Neustále pozorne skúmame všetky teoretické komplikácie, ktoré by mohli viesť k omeškaniu investícií pri projekte novej univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy,“ odpísala hovorkyňa rezortu Petra Lániková.

Naznačila aj to, že zverejnené harmonogramy v semafore investičných projektov nie sú definitívne. „Predstavujú do značnej miery pracovný podklad. Niektoré kroky sa stihli skôr ako sa predpokladalo, niektoré neskôr,“ dodala.

Problém je, že ešte nie je hotová ani urbanisticko-architektonická štúdia, ktorá mala byť podľa harmonogramu dokončená už vlani. Stále je v štádiu pripomienkového konania medzi zmluvnými stranami. Absentuje tiež stanovisko hlavného architekta, ktorý sa už mal k štúdii vyjadriť. Na otázky Finsidera, prečo tak ešte neurobili, úrad hlavného architekta neodpovedal. Takže ešte sa ani nevie, ako by mala nemocnica Rázsochy vyzerať.

„Vizuálne stvárnenie projektu bude predstavené verejnosti po definitívnom sfinalizovaní a odsúhlasení navrhovaného riešenia projektu,“ píše ministerstvo zdravotníctva.

Hrozí prepadnutie eurofondov?

Hovorkyňa NIKA Barbora Belovická naznačuje, že peniaze z Plánu obnovy, ktoré mali byť použité na výstavbu nemocnice, sú v ohrození.

„Slovensko si podáva jednotlivé žiadosti iba v prípade, že sú splnené všetky míľniky a ciele v danej žiadosti. Prostriedky teda dostaneme len vtedy, keď danú reformu alebo investíciu splníme tak, ako sme si dopredu naplánovali,” vysvetľuje.

Slovensko si vo fáze realizácie plánu obnovy zatiaľ podalo dve žiadosti o platbu vo výške takmer 1,3 miliardy eur. Prvú v plnej výške už dostalo a vyhodnotenie druhej žiadosti očakáva v najbližšej dobe.

Jednotlivé investície ministerstva zdravotníctva sú súčasťou viacerých žiadostí o platbu z Plánu obnovy. Jednou z nich je žiadosť o platbu v hodnote takmer 793 miliónov eur za výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Náklady na Rázsochy sa odhadujú na 263 miliónov eur, ale to nemusí byť konečný účet. Ďalšie peniaze by mali ísť na stavbu novej nemocnice v Martine a na opravu starších špitálov.

Kedy sa začne stavať

Enviroportál zverejnil začiatkom januára tohto roka zámer s nultým variantom výstavby nemocnice od ministerstva zdravotníctva. Podľa neho je predbežný termín začiatku prác naplánovaný na druhý štvrťrok 2024, dokončenie hrubej stavby v roku 2026 a ukončenie výstavby sa odhaduje na koniec roka 2029. V harmonograme je dokončenie hrubej stavby naplánované už v polovici roka 2025. Plán obnovy však ráta s dokončením všetkých realizovaných reforiem a investícií najneskôr do konca augusta 2026.

Z internej analýzy NIKA vyplýva, že sa temríny dajú splniť, pokiaľ príde k urýchlenej náprave. „V tejto chvíli bude dôležité sústrediť sa na krízový manažment a jednoznačné zadefinovanie harmonogramu,“ vraví B. Belovická.

Ministerstvo síce návrh harmonogramu predložilo, ale vo verzii, ktorú NIKA vrátila s pripomienkami na dopracovanie. Na finálny komplexný harmonogram sa stále čaká. Rezort zdravotníctva harmonogram aktualizuje z dôvodu zapracovania prijatých rozhodnutí, ktoré môžu mať za následok aj úpravu jednotlivých míľnikov.

Rázsochy sa stavajú už viac ako 40 rokov. Kedy bude nemocnica hotová?
Skelet odstránili v roku 2020. Nemocnica Rázsochy stále nestojí. (Foto: Ministerstvo zdravotníctva)

Pochybnosti konkurenta

Podľa Juraja Nevoľníka, riaditeľa spoločnosti Penta Real Estate, ktorá už finišuje s konkurenčnou nemocnicou Bory, je problém s ľudskými zdrojmi v porovnaní s inými problémami zanedbateľný. Poukazuje najmä na nereálnosť termínu dostavby.

„Štát krok s prípravou projektu preskočil a aktuálne žiada o EIA len na akúsi siluetu budúcej nemocnice. Ide o podobný prípad, ako keby sme chceli vyrobiť auto, už skladáme jeho podvozok, ale stále netušíme, či z toho bude SUV, kombi alebo sedan,“ píše J. Nevoľník vo svojom blogu blogu.

Hrubá stavba dokončená do júna 2026 je podľa neho utópiou, pretože na Slovensku trvajú povoľovacie konania veľmi dlho a vždy sa pri nich objavia nejaké problémy. Len proces EIA trvá asi rok, územné konanie ďalších 11 mesiacov.

Podľa jeho odhadov a zo skúsenosti pri stavbe Borov by sa v prípade optimistického scenára výstavba Rázsoch mohla začať na prelome 3. a 4. kvartálu roka 2025. To je necelý rok pred plánovaným ukončením hrubej stavby. Pre porovnanie, hrubú stavbu Nemocnice Bory Penta Real Estate dokončila necelé tri roky od začiatku výstavby. Štát pritom stavia zvyčajne oveľa dlhšie ako súkromné firmy.

Ako by mala nemocnica Rázsochy vyzerať

Zámer, ktorý bol zverejnený na Enviroportáli, uvádza, že nová nemocnica bude kopírovať pôdorys pôvodnej stavby asanovanej nemocnice. Bude situovaná severozápadným/juhovýchodným smerom a na tejto časti budú osadené dve veže s pôdorysom písmena H.

Nemocnica Rázsochy bude mať štyri suterénne a sedem nadzemných podlaží. Do budúcnosti má byť predpripravená aj na rozšírenie doplnením tretej „H veže“ so zvýšením kapacity o 500 lôžok. Na streche juhovýchodnej veže bude vybudovaný vyvýšený heliport pre urgentný príjem. Nosnú konštrukciu objektu bude tvoriť monolitický železobetónový skelet.

Nemocnica Rázsochy v číslach

Počet lôžok: 695

Operačné sály: 20

Počet ambulancií: 40

Parkovacie miesta: 714

Odhadované stavebné náklady: 263 miliónov eur

Realizácia: 2. kvartál 2024 až 4. kvartál 2029

Zdroj:  Ministerstvo zdravotníctva SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: