Advokátska kancelária Langmeier & Co. sa rozhodla podať na Slovensku insolvenčný návrh voči spoločnosti Arca Investmnets. Tvrdí, že okrem iného takto reaguje aj na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 11. mája 2021, ktorým bolo vyhlásené miestne konkurzné konanie voči spoločnosti Arca Investments v Českej republike.

„V Českej republike sa niektorí aktéri tohto prípadu snažia zvrátiť uznesenie, že sa tu bude konať len miestne konanie. Keďže však túto snahu nepovažujem za veľmi nádejnú a navyše dlhodobo tvrdím, že Arca Investments skutočne ako slovenská spoločnosť podlieha miestnej príslušnosti slovenských súdov, nebudeme ďalej čakať. Spolu s naším klientom, ktorý má pohľadávku voči Arca Investments, podávame na Slovensku návrh na konkurzné konanie,“ povedal advokát Jan Langmeier.

Advokátska kancelária chce podobne ako v Česku aj na Slovensku argumentovať tým, že Arca je takzvaná čierna banka. Arca podľa Langmeiera vyberala peniaze od verejnosti vo forme zmeniek a dlhopisov a zároveň poskytovala pôžičky, ktoré smerovali dovnútra skupiny. Podľa advokáta tak spĺňa definíciu bankovej inštitúcie bez toho, aby mala bankovú licenciu.

„Stále tvrdíme, že orgány dohľadu, najmä na Slovensku, zanedbali dohľad nad finančným trhom v prípade Arca Investments. Národná banka Slovenska umožnila, aby na jej trhu vyrástol obrovský holding, ktorý sa celkom zjavne správal ako banka, bez akejkoľvek kontroly či regulácie zo strany NBS. Pred touto časťou príbehu, ktorá sa skončila najväčším podobným kolapsom v histórii samostatného Slovenska a samostatnej Českej republiky, jednoducho nemožno zatvárať oči,“ tvrdí J. Langmeier. Spoločnosť Langmeier & Co. je pripravená vymáhať neuspokojené pohľadávky svojich klientov od Národnej banky Slovenska.