Advokátska kancelária Langmeier & Co. podáva na firmu Arca Investments nový insolvenčný návrh. Táto advokátska kancelária zastupuje desiatky nezaistených veriteľov Arcy. Pôvodný insolvenčný návrh, ktorý na seba podala samotná Arca a ktorý bude po zamietnutí Mestským súdom v Prahe posudzovať aj Vrchný súd, považuje advokát Jan Langmeier za irelevantný.

Podľa jeho právneho názoru je Arca Investments v skutočnosti bankovou inštitúciou a preto jej úpadok podlieha iným pravidlám ako klasická spoločnosť. „Dôkladnými analýzami sme došli k záveru, že finančná skupina Arca je z podstaty svojej dlhoročnej činnosti skrytou bankovou inštitúciou. Považujeme ju za takzvanú čiernu banku, teda shadow banking. A ako taká podlieha v rámci úpadku špeciálnom podmienkam daným insolvenčným zákonom,“ tvrdí J. Langmeier.

Právny tím advokátskej kancelárie Langmeier & Co. tvrdí, že hlavnou činnosťou Arcy je vydávanie zmeniek a dlhopisov. Aj keď v celej skupine prebiehajú aj iné aktivity, Arca podľa právnikov stojí a padá s finančnými službami. „Keď niečo vyzerá ako kačica, lieta ako kačica, chodí ako kačica a kváka ako kačica, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou bude kačica. A keď niečo vyzerá ako banka, správa sa ako banka, tak to zrejme bude banka. A to je presne prípad Arcy,“ povedal advokát Radek Vojtek, ktorý na tomto prípadu s kanceláriou Langmeier & Co. externe spolupracuje.

Dlhopisy a zmenky namiesto vkladov

Vydávanie zmeniek a dlhopisov sa podľa Langmeier & Co. rovná prijímaniu vkladov, z ktorých Arca poskytovala úvery svojim firmám. Problémom podľa právneho tímu je, že takýmto spôsobom obchádzala zákon a nebol nad ňou vykonávaný potrebný finančný dohľad. „Vklady“, teda zmenky a dlhopisy, neboli zároveň kryté systémom ochrany vkladov.

Langmeier & Co. preto k Mestskému súdu v Prahe podala nový insolvenčný návrh, ktorý zohľadňuje tieto skutočnosti. Advokátska kancelária tvrdí, že podľa insolvenčného zákona by teraz mal byť tento návrh postúpený aj Českej národnej banke (ČNB). Tá by sa mala do siedmich dní vyjadriť, či a ako do úpadku Arcy vstúpi alebo nie. „Podľa nášho názoru by ČNB mala do úpadku Arcy vstúpiť. Už preto, že je to práve ČNB, ktorá mala v minulých rokoch vyvinúť oveľa väčšiu aktivitu smerom k Arce, mala ju ako finančnú inštitúciu hodnotiť a dohliadať. To sa nestalo a to je podľa môjho názoru jeden z dôvodov, prečo je teraz nesplácaných mnoho miliárd korún,“ tvrdí J. Langmeier.

Môže veriteľov Arca Investments vyplatiť štát?

Advokát R. Vojtek situáciu s Arcou prirovnáva k spoločnosti Uber. O nej český Ústavný súd rozhodoval v roku 2018. Uber síce poskytoval rovnaké služby ako klasické taxislužby, ale nemal na túto činnosť licenciu. Oficiálne tak nebol taxislužbou, vďaka čomu sa mohol vyhnúť viacerým reguláciám. Ústavný súd však rozhodol, že skutočnosť, že Uber nemá licenciu, neznamená, že v skutočnosti nie taxislužbou so všetkými právami i povinnosťami.

„Arca je takým Uberom bankových služieb. A hoci nemá bankovú licenciu, tak to, čoho sme tu teraz svedkami, je porovnateľné s pádom stredne veľkej banky. Bavíme sa tu minimálne o 19 miliardách korún, ktoré Arca dlhuje. Štát, prípadne ČNB nad takým problémom nemôže zatvárať oči,“ hovorí J. Langmeier. V prípade nečinnosti ČNB je jeho kancelária pripravená vymáhať pre svojich klientov náhradu škody po štáte, teda Českej republike.