Vývoz tovaru vo februári dosiahol 7,2 miliardy eur, čo je o 7,7 percenta viac ako v rovnakom období minulého roku, keď situáciu ešte neovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Dovoz vzrástol o 3,3 percenta na 6,8 miliardy eur.

„Vo februári bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v objeme 398,5 milióna eur, čo je o 296,7 milióna eur viac ako v rovnakom období minulého roku. Bola to štvrtá najvyššia hodnota od začiatku roka 2019. Tento výsledok opäť ovplyvnila najobchodovanejšia trieda v štruktúre slovenského zahraničného obchodu SR – stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), do ktorej patrí aj automobilový priemysel,“ uviedol Štatistický úrad SR.