S nedostatočnou finančnou rezervou bojuje zhruba tretina ľudí na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky. Potrebnú finančnú rezervu vo výške šiestich mesiacov nemá vytvorenú 23 percent opýtaných, ktorí nie sú úverovo zaťažení. U tých, ktorí úver splácajú, je to však až 43 percent.

Väčšina opýtaných má finančnú rezervu viac ako 1 000 eur. Skoro polovica opýtaných disponuje odporúčanou výškou rezervy, čo je suma rovnajúca sa šesť a viac mesačným výdavkom domácnosti. Až každý piaty opýtaný má odloženú sumu, ktorá dokáže pokryť náklady na viac ako 12 mesiacov.

Ku koncu augusta 2021 mali Slováci nasporených spolu 42,5 miliardy eur. Rok predtým mali za rovnaké obdobie na bežných účtoch a rôznych sporiacich produktoch spolu 39,2 miliardy eur. Medziročne sa tak celkový objem nasporených peňazí zvýšil o 8,5 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: