Národná banka Slovenska predstavila dvanásť princípov, ktoré by podľa jej predstaviteľov mala vláda zohľadniť pri príprave ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Ten chce ministerstvo práce dať v novembri do pripomienkového konania. Zatiaľ predstavil len predbežnú informáciu, ktorá vymenúva hlavné zmeny v dôchodkovom systéme.

  1. Vek odchodu do dôchodku by mal byť naviazaný na očakávanú dĺžku života v starobe.

2. Automatický korekčný mechanizmus, ktorý by sa spustil v prípade problémov.

3. Ochrana pred infláciou, aby zostala zachovaná kúpyschopnosť.

4. Pevné miesto pre druhý pilier.

5. Základné nastavenia v druhom pilieri – treba zvážiť, ako sú nastavené základné parametre systému, mal by byť automatický vstup do druhého piliera alebo automatický vstup do predvolenej investičnej stratégie.

6. Princíp dlhodobého a dobre diverzifikovaného investovania.

7. Cenovo dostupná pasívna investičná stratégia.

8. Zohľadnenie životného cyklu – ako starneme, mala by sa meniť váha v investičných stratégiách v prospech konzervatívneho investovania.

9. Dôraz na doživotné zabezpečenie – vyberať peniaze z druhého piliera by malo byť umožnené len v mimoriadnych životných situáciách.

10. Ochrana súkromného majetku – prostriedky v druhom pilieri by mali byť chránené proti znárodneniu.

11. Nárok na komplexné informácie pre budúcich dôchodcov zo všetkých troch pilierov, zároveň aj verejnosť by mala byť informovaná, ako na tom stojíme z pohľadu udržateľnosti.

12. Obmedzenie počtu špeciálnych režimov, ako majú vojaci či policajti, aby sa zabezpečil dlhodobo udržateľný dôchodkový systém.