Napriek koronakríze Národná banka Slovenska (NBS) neplánuje zmierniť podmienky poskytovania úverov, aby podporila úverovanie. „Uvoľňovanie limitov na podmienky poskytovania úverov zatiaľ nie je potrebné. Tok úverov domácnostiam je stále pomerne silný. Vidieť to najmä pri úveroch na bývanie,“ tvrdí NBS v Správe o finančnej stabilite.


Kým úvery na bývanie rástli, centrálna banka zaznamenala pokles pri spotrebiteľských úverov. Podobné je to aj však aj v ostatných krajinách Európskej únie, čo je spôsobené predovšetkým nižším záujmom o spotrebné úvery zo strany klientov.

„V prípade, ak by bol identifikovaný výraznejší vplyv limitov na dostupnosť úverov, NBS je pripravená zvážiť ich uvoľnenie, a to najmä vo fáze ekonomického oživovania. Uvoľnenie podmienok by však nemalo výrazne zvyšovať riziko nových úverov v bankovom sektore,“ uviedla NBS.