Priemerná výška dôchodku v starobe stúpol na 511,63 eura. Oproti vlaňajšiemu decembru rástla penzia o takmer šesť eur. Medziročne sa priemerné starobné dôchodky zvýšili o 2,63 percenta. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne.


Priemerná výška dôchodku pri predčasnej penzii dosiahla 505,13 eura mesačne, invalidný dôchodok do 70 percent dosiahol v januári 228,80 eura mesačne, invalidný nad 70 percent zase 413,93 eura mesačne, suma vdovského dôchodku je 286,59 eura, vdoveckého 230,89 eura a priemerná výška dôchodku pre siroty je 152,18 eura mesačne.

Priemerná výška dôchodku

Druh penziek 31. januáru 2020k 31. januáru 2021k 31. januáru 2022
Starobný477,14 €498,53511,63
Predčasný starobný444,41486,71505,13
Invalidný do 70 %216,12223,73228,80
Invalidný nad 70 %391,17405,15413,93
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných)283,58291,99296,76
Vdovský271,01280 €286,59
Vdovecký215,31224,74230,89
Sirotský142,09147,73152,18
Zdroj: Sociálna poisťovňa

V januári tohto roka poberalo starobný dôchodok celkovo 1 096 396 ľudí. Oproti decembru 2021 ich počet stúpol len o 171 penzistov. Ešte pred dvomi rokmi ich bolo o vyše 8 000 menej. Predčasnú penziu poberalo v januári 11 409 ľudí, invalidných dôchodcov bolo 226 723, vdovských 288 007, vdoveckých 50 436 a sirotských 19 562.

Počet vyplácaných dôchodkov

Druh penziek 31. januáru 2020k 31. januáru 2021k 31. januáru 2022
Starobný1 088 2081 094 1841 096 396
Predčasný starobný13 00411 72011 409
Invalidný234 015232 829226 723
Vdovský292 648290 536288 007
Vdovecký49 45249 86750 436
Sirotský20 39520 15119 562
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodky vypláca Sociálna poisťovňa. Dôchodkové dávky pritom majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.

Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.

Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

(Inzercia)