Priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukoval za minulý rok podľa údajov Štatistického úradu až 446 kilogramov komunálneho odpadu, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi opäť viac. Napriek tomu viac ako polovica z toho neskončila na skládke, ale odpad dokázali ľudia vytriediť.

Aj keď sa trend znižovania skládkovania zlepšuje, oproti vyspelým krajinám má Slovensko stále čo zlepšovať. Podľa spoločnosti JRK môže byť príkladom najchudobnejší francúzsky región s mestom Roubaix, ktorý nemá veľké možnosti, ako bojovať s odpadom.

Keďže Roubaix nemal skúsenosti so zberom a spracovaním triedeného odpadu, novým riešením bolo zamerať svoju pozornosť na občanov a ich životný štýl. Vzniklo tak „zelené mesto” s vlastným ekosystémom.

Domácnosti, ktoré sa do projektu zapojili výrazne znížili produkciu odpadu, ale tiež ušetrili na nákladoch na bývanie. Niektoré domácnosti znížili produkciu odpadu až o 80 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: