Slovenskí žiaci zaostávajú za krajinami OECD. Na základe výsledkov testov PISA o tom informovala Národná banka Slovenska. Problémom podľa nej sú aj veľké rozdiely medzi najlepšími a najslabšími žiakmi a veľký vplyv socioekonomického prostredia na výsledky žiakov.


Z porovnania 15-ročných žiakov (PISA) vyplýva, že slovenskí študenti dosahujú slabšie výsledky vo všetkých troch sledovaných oblastiach (čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť). Najhoršie výsledky dosiahli v čitateľskej gramotnosti.

PISA – priemerné skóre za čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť (2018)

Slovenskí žiaci v porovnaní s krajinami OECD zaostávajú
Zdroj: NBS