Krajiny Európskej únie sa dohodli na väčšej flexibilite pri uplatňovaní znížených sadzieb dane z pridanej hodnoty. Nová dohoda dáva členským štátom možnosť zaviesť dve znížené sadzby DPH, ktoré nebudú nižšie ako 5 percent. Najviac sa môže nižšia DPH vzťahovať na 24 položiek. Informovalo o tom ministerstvo financií.

Okrem toho budú môcť štáty EÚ zaviesť aj super zníženú sadzbu DPH, ktorá bude nižšia ako 5 percent a jednu nulovú sadzbu, no len na vybrané položky. Ide predovšetkým o potraviny, zdravotnícke pomôcky či lieky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: