Podnikateľom, ktorí boli k 15. novembru tohto roka registrovaní ako platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH), zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Slovenské a zahraničné účty musia nahlásiť najneskôr do 30. novembra 2021. Upozorňuje na to vedúca oddelenia komunikácie Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Daniari už každému platiteľovi poslali predvyplnené tlačivo oznámenia do schránky na portáli finančnej správy. Tlačivo je dostupné v katalógu formulárov v časti Správa daní – Daň z pridanej hodnoty – Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Podnikatelia si pritom môžu pomôcť aj informačnými materiálmi, ktoré tiež nájdu na portáli finančnej správy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: